Het boek, onder redactie van Peter Corcoran, bestaat uit ruim 60 beschrijvende en thematische essays van internationale smaak- en spraakmakers op de terreinen die het Handvest bestrijkt. Onder hen zijn Michael Gorbatsjov, Jane Goodall, Leonardo Boff, Steven Rockefeller, Ruud Lubbers, Yolanda Kakabadse, Herman Wijffels en Wangari Maathai. Inhoud én structuur van het boek zijn geïnspireerd op het Earth Charter, het Handvest van de Aarde, dat beoogt een ethisch kader te zijn voor globalisering en internationale samenwerking. De tekst van het Handvest is integraal in het boek opgenomen.

Gorbatsjov

Volgens Michael Gorbatsjov zijn het Handvest van de Verenigde Naties en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens dé twee documenten om problemen aan te pakken die te maken hebben met veiligheid, armoede en duurzaamheid. “Het Earth Charter moet de derde pijler worden voor de vreedzame ontwikkeling van de moderne wereld.”

Wangari Maathai kreeg in 2004 de Nobelprijs voor de Vrede vanwege haar niet-aflatende steun voor democratie, mensenrechten en milieubehoud. In haar bijdrage roept ze op tot daden: “Zoek de woorden in het Earth Charter die u aanspreken en geef ze betekenis. Laat de apathie varen en kom in actie!”

Filantroop Steven Rockefeller acht het nodig dat een nieuwe ethische visie greep krijgt op de verbeelding en de harten van de volkeren van de wereld. Het Earth Charter vervult daarin de rol van kompas of onderwijsinstrument. Positieve resultaten ziet Rockefeller bijvoorbeeld in de afname van de jaarlijkse bevolkingsgroei van 2,1 in 1974 naar 1,14 procent in 2004 en in de kwijtschelding van 40 miljard aan schulden van de allerarmste landen.

Jongeren

Koningin Beatrix ontving het boek uit handen van Mirian Vilela, directeur van het Earth Charter Initiative en de 5-jarige Maria Weers uit Nederland. Maria is geboren in 2000, toen het Handvest van de Aarde in aanwezigheid van de Koningin in het Haagse Vredespaleis werd gelanceerd. Haar aanwezigheid benadrukte waar het de betrokkenen om te doen is: een rechtvaardige, vreedzame en duurzame wereld voor toekomstige generaties. Het 192 pagina’s tellende boek is dan ook opgedragen aan “de jongeren [..] die staan voor hoge verwachtingen en idealen. Het is hun wens de principes van het Earth Charter om te zetten in daden.”

Eerste oplage uitverkocht

Het boek verschijnt in het Nederlands, Engels en Spaans. De eerste oplage van 8.500 exemplaren is via voorinschrijving vrijwel uitverkocht. Een tweede oplage is voorzien voor eind 2005. Uitgever is KIT Publishers, in samenwerking met Earth Charter Initiative, NCDO en PLAN Nederland.