Aan de Dar MVO Award is een prijzengeld van € 5.000 verbonden, daarnaast bestaat de prijs uit een uniek kunstwerk van Andreas Hetfeld. Dar stelde drie jaar geleden deze prijs in om ook andere ondernemers te overtuigen van nut en noodzaak van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Dit jaar koos de Dar MVO Adviesraad unaniem voor Koffiebranderij G. Peeze, die MVO breed binnen haar activiteiten verankerde. Uniek op milieugebied is de wijze waarop de geuremissie is geminimaliseerd en de airco voor de productiehal die gebruik maakt van in de grond opgeslagen water. Ook de continue aandacht voor energiebesparing is bijzonder. Zeker de manier waarop dit meetbaar wordt gemaakt in gebruikte hoeveelheid aardgas in kuubs per 1.000 kilo gebrande koffie. In de ontvangsthal van het bedrijf is voor iedereen duidelijk te zien wat de score op de geformuleerde doelstelling is. De Mex-eco koffie met Max Havelaar én Ecologisch keurmerk die in het assortiment is opgenomen, maakt duidelijk welke inspanningen Koffiebranderij G. Peeze zich getroost om eerlijke handel en duurzame productie te ondersteunen. De aandacht voor duurzame productie is overigens een telkens terugkerend aandachtspunt voor de leverancierselectie zoals tijdens het bedrijfsbezoek bleek waar nog een aantal voorbeelden de revue passeerde. Ook de aandacht voor uitstoot van COÃ?? en fijn stof door het autogebruik heeft de aandacht van Koffiebranderij G. Peeze, die inmiddels de eerste auto op waterstof bestelde, binnen een proefproject van het Arnhems Waterstofnetwerk. Opvallend is ook de filosofie achter het eigen opleidingscentrum. Hier worden de klanten in het bijzonder de klanten uit de horeca opgeleid tot professionele Barista (meester espressomaker) vanuit de overtuiging dat de kwaliteit van het eindproduct, uiteindelijke de waargenomen kwaliteit van de geleverde koffie bepaalt. Tenslotte mag het lage ziekteverzuim van 1% niet onvermeld blijven, omdat dit duidelijk maakt hoe Koffiebranderij G. Peeze actief inhoud geeft aan haar personeelsbeleid.

In het juryrapport wordt nogmaals duidelijk hoe breed maatschappelijk verantwoord ondernemen is verankerd binnen Koffiebranderij G. Peeze.

Naast Koffiebranderij G. Peeze uit Arnhem waren genomineerd: De Tweeling Kinderopvang BV en Bouwbedrijf P.W. Willems beiden uit Nijmegen. Alle genomineerden lieten duidelijk zien dat maatschappelijk verantwoord ondernemen een vast onderdeel uitmaakt van hun bedrijfscultuur. Opvallend was ook dit jaar de specifieke eigen invulling die iedere genomineerde geeft aan het containerbegrip MVO. De Tweeling Kinderopvang BV viel op door het personeelsbeleid waarin zij ook ruimte geven aan ex WAO-ers. De manier waarop contact wordt onderhouden met de buurt en de koppeling van de uitbetaling van de eindejaarsuitkering aan te realiseren doelstellingen voor energiebesparing. Bouwbedrijf P.W. Willems viel op door de samenwerking met verschillende instanties, waarbij aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een baan wordt geboden. De keuze om alleen hout voorzien van FSC keurmerk te verwerken en de ruimte die medewerkers wordt geboden om vrijwilligerswerk te verrichten bij Stichting Cardo, onderdeel van de Pluryn Werkenrode Groep.