De AirPod is een voorbeeld van een reeks van duurzame innovaties die minister Camiel Eurlings (Verkeer en Waterstaat) woensdag heeft bekeken tijdens zijn bezoek aan KLM. De sector en de overheid hebben onlangs in een akkoord afgesproken werk te zullen maken van duurzame innovaties. KLM wil deze afspraken concreet maken. “Wij laten het niet bij mooie woorden”, aldus president-directeur Peter Hartman. “Ook in economisch zware tijden wil KLM wereldwijd koploper blijven op het gebied van innovatie en duurzaamheid”.

Andere innovaties die de minister heeft bekeken:
* Vliegtuigtrappen op zonnepanelen. Deze trappen worden gebruikt voor vliegtuigen die bijvoorbeeld op de nieuwe B-pier Zuid afgehandeld worden. Op deze pier zijn geen gates.
* Het hergebruik van oude vliegtuigonderdelen waar KLM vorig jaar mee is begonnen. Van het verzamelde schroot worden nieuwe motoronderdelen gemaakt.
* Onderzoek naar energiewinning uit bedrijfsafval. Hierbij wordt cateringafval via een speciale techniek omgezet in warmte en elektriciteit. Dat gebeurt zonder CO2-uitstoot. Bovendien hoeft het afval niet meer naar elders vervoerd te worden, wat de CO2-uitstoot ook weer verder terugdringt en transportkosten bespaart.
* De ontwikkeling van alternatieve brandstoffen, zoals kerosine gemaakt van algen. Samen met de overheid wil KLM een flinke impuls geven aan deze ontwikkeling.
* Duurzaam materiaal en gewichtsbesparing aan boord, bijvoorbeeld lichtere trolleys die bijna 10 kilo minder wegen per trolley.
Afhankelijk van de bestemming gaat het per vliegtuig om acht tot elf trolleys. Andere voorbeelden zijn lichtere fleecedekens, koffiebekers uit hernieuwbare grondstoffen, duurzaam gevangen vis en rainforest koffie.