s één van de conclusies uit het Maatschappelijk Verslag 2004 van MVO Nederland, het kenniscentrum voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het verslag wordt op 24 november aanstaande tijdens de officiële opening van MVO Nederland gepresenteerd. Een onderzoek onder bedrijfsleven, maatschappelijk veld en overheden dat de basis vormt voor het Maatschappelijk Verslag wijst uit dat alle partijen de urgentie van maatschappelijk verantwoord ondernemen onderkennen. De rol die ondernemerschap kan spelen bij de klimaatverandering wordt het hoogst ingeschat. Opvallend is dat met name de bedrijven zichzelf een kleinere rol toedichten bij het agendapunt leefbaarheid.