Om tegen 2030 55% vermindering van broeikasgassen te realiseren, start een collectief van klimaatpioniers vandaag, 1 september 2021, een wereldwijd programma: 100 Months to Change. Omdat we nog maar 100 maanden de tijd hebben voor het behalen van de essentiële klimaatdoelen in 2030, wil dit samenwerkingsverband professionals in overheid, bedrijfsleven en onderwijs aanzetten tot daadwerkelijke acties. Opvallend aan dit initiatief is de schaal en vorm waarop wordt ingezet, die er voor zorgen dat veel organisaties inspiratie en handvatten krijgen om snel broeikasgassen te kunnen verminderen. Drijvende kracht is een ervaren team van klimaatpioniers, onder meer bekend van de introductie van de film An Inconvenient Truth, het Nationaal Sustainability Congres en Duurzaam Gebouwd. 

Urgentie: er is nu actie vereist om de klimaatdoelen van 2030 te halen

Slechts 40% van de bedrijven heeft klimaatdoelen opgesteld en daarvan wordt slechts 10% behaald. Ook de overheid lijkt de klimaatdoelen van 2030 niet te gaan halen. Initiatiefnemer Charlotte Extercatte: ‘Het klimaatvraagstuk is echt mensenwerk. Als we geen doelen stellen, gaan we die 55% niet halen. Daar waar er al actie is, kunnen we nog zoveel meer als we het slim organiseren. Dat leerden we van de pioniers, die al jaren ervaring hebben met klimaatoplossingen. Met dit programma gaan we al die ervaring heel snel toepassen in alle sectoren. Dit vergroot de kans dat we doelen behalen en in het meest gunstige IPCC6 scenario uitkomen’.

100 Months to Change

100 Months to Change is de naam van de campagne en de community waarmee leiders en professionals wereldwijd worden uitgedaagd. Het is een transformatieprogramma dat bestaat uit het delen van inspirerende verhalen van pioniers en een actieprogramma dat acties faciliteert en impact meet. De pioniersverhalen bewijzen dat het mogelijk is om positieve verandering te organiseren en daarmee bij te dragen aan de oplossing van de klimaatuitdagingen. Mijlpalen in het eerste jaar van het programma zijn premieres van de film Beyond Zero in diverse landen. In Nederland is dat op het 20ste Nationaal Sustainability Congres op 11 november.

Klimaatpionier Maurits Groen, die eerder de Al Gore film in Nederland succesvol introduceerde, zegt: ‘Het is een uniek verhaal van pionier Ray Anderson die in 1994 startte om zijn bedrijf, vloerenfabrikant Interface, te transformeren naar een bedrijf met een positief impact op het klimaat: inmiddels maken ze producten die netto meer CO2 vastleggen dan uitstoten. Dit is een inspiratiebron voor velen: de film laat zien dat het mogelijk is , maar vooral hoe je dat concreet doet. Zo’n film moet nu op grote schaal de wereld in. Daarom werk ik hieraan mee. Mensen zoals Paul Polman en diverse academici zijn zeer positief over de film’.

Folkert van der Molen: Twintig jaar geleden begon ik met het Nationaal Sustainability Congres. Nu het langst bestaande duurzaamheidscongres ter wereld. We hosten de Nederlandse première van Beyond Zero dit jaar op het congres en dat wordt een inspirerende aftrap voor de zo noodzakelijke versnelling. Ray Anderson heeft in 2004 op dit congres zijn enige grote optreden in Nederland gehad en dat was destijds al zeer inspirerend. Ik zal me de komende jaren sterk maken om voor de follow up van 100 Months to Change het podium te organiseren. Dit jaar begint het in Nederland met deze premiere met een theaterzaal vol bestuurders en directies die we uitdagen tot extra stappen met al hun professionals. Met een grote groep ambassadeurs en een slimme techtool bereiken we veel organisaties. De ervaringen van pioniers zoals Ray bewijzen dat het belangrijk is om iedereen te betrekken. Kef van Helbergen van Compass Group werkt mee aan het programma en roept zijn mede-CEO’s op om de film te kijken: ‘klimaatverandering is een stevige uitdaging en we hebben echt iedereen nodig’.

Een ander doel is het onderwijs aanzetten tot lesgeven over het omgaan met klimaatverandering als toekomstig professional. ‘Iedereen krijgt in wonen en werken te maken met de gevolgen van klimaatverandering, vooral de jongeren. Het is niet genoeg om de werelddoelen in het onderwijs te hebben. Het programma biedt hoe het in de praktijk werkt. Alles wat we nu ontwikkelen voor de bedrijven en overheden zou daarom beschikbaar moeten zijn voor docenten en studenten. We werken in dit initiatief wereldwijd samen met changemakers en leiders uit vooraanstaande organisaties en onderwijs instellingen en die zijn het hier over eens,’ aldus Extercatte.

Over 100 Months to Change

100 Months to Change is een initiatief gestart in de VS door klimaatpioniers die zich inzetten voor concrete actie om de klimaatdoelen in 2030 – 100 maanden vanaf de oprichting van het programma – te behalen. Via inspirerende  events en het aanzetten tot concrete actie en een community van changemakers zet de groep professionals in de overheidsector, het onderwijs en het bedrijfsleven aan het denken over de korte tijd die er nog is om te leren hoe om te gaan met de gevolgen van klimaatverandering. Met een slimme tech tool wordt kennis opgedaan en gedeeld en worden relevante inzichten opgedaan m.b.v. data.

Initiatiefnemers in Nederland zijn Folkert van der Molen (o.a. Online Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen en Nationaal Sustainability Congres), Maurits Groen (o.a. Milieu Magazine, WakaWaka en Kipster), Yvette Watson (PHI Factory, Nr3 Duurzame 50), Wietse Walinga (o.a. Duurzaam Gebouwd) en Charlotte Extercatte (o.a. Institute for Corporate Transformation). Samen maken zij deel uit van een internationaal netwerk.