Volgens berekeningen van het WEF zouden overheidsinstanties 36 miljard dollar meer moeten investeren in het vergroenen van de samenleving. Dat bedrag komt bovenop de 96 miljard dollar dat nu al word vrijgehouden voor groene doelen. De calculaties tonen aan dat door die verhoging het bedrijfsleven op zijn beurt 570 miljard dollar vrij zou kunnen maken om over te stappen op schonere technologie.