De hele logistieke sector heeft tegenwoordig de mond vol over ‘duurzaamheid’: de carbon footprint mag vooral niet te groot worden. Maar om managementniveau blijkt klanttevredenheid en kostenbesparing bovenaan de agenda te staan. Dat blijkt uit het rapport ‘Nationaal Duurzaamheidsonderzoek Logistiek’ van ABN AMRO en Logistiek.nl.

Duurzaamheid is een belangrijk thema in de logistiek en zal in de toekomst hoger op de managementagenda komen te staan. Maar tegelijkertijd blijkt ook dat verduurzaming van de keten geen eenvoudige klus is. De focus op kostenbesparingen en efficiency blijven het uitgangspunt.

Uit de enquête komt een aantal interessante conclusies naar voren:

  1. Klanttevredenheid en kostenbesparing staan bovenaan de managementagenda

Klanttevredenheid en Kostenbesparing staan hoger op de strategische agenda dan Duurzaamheid. Dat past in het beeld van een dienstverlenende sector dat gericht is op een efficiënte keten. Ook gaat speciale aandacht uit naar de flexibiliteit van de organisatie

  1. Duurzaamheidsstrategie wint terrein

Een groot deel (37%) van de deelnemers geeft aan dat zij beschikken over een Duurzaamheidsstrategie, terwijl een even groot deel aangeeft er mee bezig te zijn. Dat biedt een prima uitgangspositie om dit thema binnen het bedrijf aandacht te geven. De logistiek dienstverleners scoren hier over het algemeen hoger dan de verladers.

  1. Duurzaamheidsdoelen worden ondersteund en gemeten door middel van KPI’s

Dit geldt in 58% van de gevallen voor de logistiek dienstverleners; verladers scoren hierop iets lager met 50%. De belangrijkste KPI’s zijn reductie van Co2/Nox-emissië (LDV 78%, verladers 58%) en reductie energieverbruik (LDV 75%, verladers 63%)

  1. Bereidheid om ‘up front’ te betalen voor duurzame logistieke oplossingen is beperkt

Pas als de opbrengst vooraf bekend is, zien we de bereidheid toenemen om meer te betalen voor duurzame logistieke oplossingen (LDV 52%, verlader 63%).

  1. Technologie en samenwerking vormen de meest kansrijke route naar logistieke verduurzaming.

Echter, onderling vertrouwen en onvoldoende zicht op opbrengsten belemmeren samenwerking. Door logistiek dienstverleners wordt ook het ontbreken van langdurige contracten genoemd.

We mogen stellen dat Duurzaamheid een belangrijk thema is bij zowel verladers als LDV’ers. Bedrijven met een duurzaamheidsstrategie hebben een substantieel hogere verwachting dat dit thema steeds belangrijker wordt dan bedrijven zonder een duurzaamheidsstrategie. Meer inzicht in de opbrengsten van duurzame logistieke oplossingen maakt deze initiatieven veel kansrijker. Samenwerking is hierbij een belangrijke sleutel tot succes, waarbij vertrouwen een eerste belangrijke stap vormt.