In Nederland en het VK zijn klachten ingediend bij de reclamewaakhonden over Saudi Aramco’s misleidende reclames voor ‘advanced’ en ‘low carbon fuels’ in de Formule 1 en de bredere transportsector. De klachten, ingediend door Fossil Free Football, Reclame Fossielvrij en de Reclamejagers in Nederland en het New Weather Institute in het Verenigd Koninkrijk, richten zich op het verwarrende gebruik van deze termen, de misleidende milieuclaims en het weglaten van informatie over de kernactiviteiten van de oliegigant.

Saudi Aramco, de grootste olieproducent wereldwijd, heeft een serie advertentiecampagnes m.b.t hun partnerschap met Formule 1 en het Aston Martin team gebruikt om consumenten te misleiden over de rol die nieuwe brandstoftechnologieën spelen in het ‘oplossen van het CO2-probleem’. De Formule 1 heeft een publiek van 1,56 miljard fans wereldwijd en daarmee hebben deze advertenties, inclusief de misleidende claims, een enorm wereldwijd bereik.

Ondanks de beweringen in de advertenties zijn deze zogenaamd ‘duurzame’ brandstoffen volgens wetenschappers en experts geen werkelijke, schaalbare oplossing om het wegtransport koolstofvrij te maken vanwege de enorme hoeveelheid energie die nodig is om deze te produceren. Volgens het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) spelen deze brandstoffen geen rol in het verlagen van de uitstoot van wegtransport vanwege de superieure energie-efficiëntie van elektrische auto’s. Anderen stellen dat ‘advanced’ en ‘low carbon fuels’ kunnen leiden tot meer milieuproblemen. Luchtvervuiling door het verbranden van fossiele brandstoffen leidt volgens berekeningen tot tussen de 5,1  en 8,7 miljoen doden wereldwijd.

De advertenties laten ook belangrijke informatie over Saudi Aramco’s businessmodel weg. De fossiele gigant is de grootste olieproducent ter wereld en het bedrijf haalt ook nog altijd veruit de meeste inkomsten uit olie. Het deel van het bedrijf dat focust op ‘advanced’ brandstoffen is in vergelijking zeer klein. Saudi Aramco is van plan 35 vaten per dag ‘sustainable fuels’ te maken, 0.0004% van de huidige negen miljoen vaten ruwe olie per dag. Daarnaast verwacht Saudi Aramco niet, zo blijkt uit communicatie met investeerders,  dat deze ‘duurzame’ brandstoffen een bedreiging zijn voor de toekomstige vraag naar olie. Recent kwam eveneens onderzoek naar buiten dat duidelijk maakt dat Saudi Arabië probeert de vraag naar olie kunstmatig te verhogen en ontwikkelingslanden afhankelijk te maken van olie en voertuigen met interne verbrandingsmotoren.

Andrew Simms, New Weather Institute, dat de Britse klacht heeft ingediend: “Als de Formule 1 zich laat gebruiken voor het verspreiden van misleidende informatie, remmen zij de transitie naar schone energie en schone lucht af. Saudi Aramco probeert ons verslaafd te houden aan fossiel en werpt wegversperringen op tegen klimaatactie. In de laatste ronde van de strijd tegen de klimaatcrisis moet het stoplicht op rood gaan voor bedrijven die ons verwarren, misleiden en klimaatactie vertragen.”

Nabila Tejpar, een Britse kampioen rallyrijden: “Als coureur weet ik dat innovatie de motorsport uniek maakt. Daarom moeten we ons ervan bewust zijn dat valse groene beweringen door vervuilende bedrijven, die onze sport als een reclamezuil gebruiken, de ‘legacy’ en innovativiteit van onze sport ondermijnen.”

Frank Huisingh, Fossil Free Football, dat de Nederlandse klacht heeft ingediend: “Saudi Aramco vormt een directe bedreiging voor een leefbare planeet. Grote oliebedrijven zijn zeer impopulair en daarom geven ze honderden miljoenen uit aan PR en associëren ze zich graag met de sporten waar we van houden. Waarschijnlijk gaat Saudi Aramco ook de FIFA sponsoren. Dat deze fossiele bedrijven reclame maken voor hun vervuilende producten via de sporten waar we van houden, is op zichzelf al erg genoeg. Dat ze tegen ons liegen over wat ze daadwerkelijk doen, maakt het nog erger.”

Femke Sleegers, Reclame Fossielvrij, dat de Nederlandse klacht mede heeft ingediend: “De tabaksindustrie mag zijn producten en merken niet meer promoten. Waarom staan we nog wel toe  dat de fossiele industrie zijn imago oppoetst, terwijl klimaatbeleid ontzettend urgent is? Reclame en sponsoring voor fossiele bedrijven moet verboden worden, net als dat al verboden is voor de tabaksindustrie.”

Alex Keynes, Transport and Environment: “Europese overheden en instituties moeten geen loopholes ontwerpen voor fantasie-brandstoffen, daarbij aangemoedigd door oliebedrijven en bedoeld om de transitie naar elektrische auto’s te vertragen. Het is goed dat reclamewaakhonden kijken naar het misleiden van het publiek over de ware milieu-impact van deze brandstoffen.”

 Reclametoezichthouders, zoals de Britse Advertising Standards Authority (ASA) en de Reclame Code Commissie, besteden steeds meer aandacht aan de misleidende milieuclaims die in advertenties van grote fossiele bedrijven worden gemaakt. In een recente uitspraak verbood de ASA een reeks advertenties van olie- en gasgigant Repsol die in de Financial Times verschenen, waarin de productie van hernieuwbare waterstof en synthetische brandstoffen werd gepromoot, ondanks dat het bedrijf dergelijke brandstoffen nog niet produceert.

Saudi Arabië breidt haar belangen in de sportwereld steeds verder uit, en vaak wordt dan reclame gemaakt voor Saudi Aramco. Entiteiten die gelinkt worden aan de Saudi Arabische overheid hebben zich ingekocht in Newcastle United en de LIV Golf Tour. Saudi Aramco zou ook de grootste sponsor van de FIFA kunnen worden in een deal die 100 miljoen USD per jaar waard zou zijn.