EvoSwitch heeft met het behalen van ISO 9001 de opstartfase definitief achter zich gelaten. “Sinds de opening van EvoSwitch in april 2007 hebben we onze processen professioneel ingericht,” zegt Laurens Rosenthal, Innovation Director van EvoSwitch. “De huidige ISO-certificering is voor ons de bevestiging dat de kwaliteit van die processen daadwerkelijk goed is en dat een test- en certificeringbedrijf als KEMA dit ook vindt.”

ISO 27001, 9001 en 14001

In november 2007 ontving EvoSwitch al het ISO 27001 certificaat voor haar informatiebeveiliging. Rosenthal: “Met de huidige certificering voor ISO 9001 laten we zien dat ook onze algemene bedrijfsprocessen kwalitatief hoogwaardig zijn ingericht, processen zoals verkoop, operationeel management en support. Onze volgende wens is een ISO 14001 certificaat. Wij zijn natuurlijk al heel milieuvriendelijk. We hebben geïnvesteerd in energiezuinige koeling. We besparen nu al 20 procent op ons stroomverbruik en we gebruiken groene energie, maar het is goed om daarvoor uiteindelijk van een onafhankelijk certificeringsbedrijf die kwaliteitsbevestiging te krijgen.”

Specifieke eisen Milieu

“De stap naar ISO 14001 is voor EvoSwitch een logische vervolgstap,” zegt Bas Kruimer, verantwoordelijk voor ISO-certificeringen bij KEMA wereldwijd. “ISO 14001 bouwt namelijk voort op ISO 9001, met een aantal specifieke aanvullende organisatie-eisen ten aanzien van het milieu.”

ISO 14001 zegt overigens niets over hóe milieuvriendelijk een organisatie is ingericht. Het zegt wel iets over algemene maatregelen die je organisatietechnisch hebt genomen om milieuvriendelijk te kunnen opereren en te kunnen werken volgens milieuwetgeving. Kruimer: “Binnen EvoSwitch hebben we gezien dat er reeds serieuze en gestructureerde maatregelen zijn genomen om milieuvriendelijk te opereren. Tezamen met het behalen van het huidige ISO 9001, en hun gestructureerde aanpak, biedt het een goede positie om het milieucertificaat te behalen.”

Deming-filosofie

De processen binnen EvoSwitch waren al goed georganiseerd omdat er in een vroeg stadium is begonnen met het opstellen van een beheersdocument, in samenwerking met LKC Beheer & Inspectie (onderdeel Klaver Giant Groep, www.giant.nl). Hierin werd alvast gebruik gemaakt van de Deming-filosofie waarop ook ISO 9001 is gebaseerd, oftewel: plan, do, check, act. Dit is een model voor continue verbetering van kwaliteit.

Processen bottom-up

“Onze medewerkers hebben zelf de processen beschreven,” zegt Rosenthal. “LKC Beheer & Inspectie heeft deze processen tegen het licht gehouden en de knelpunten eruit gehaald. Aan de medewerkers is vervolgens gevraagd hoe zij de knelpunten zouden kunnen verbeteren. Wij hebben dus van beneden naar boven gewerkt, bottom-up, en niet met een ontwerpteam bepaalde processen opgelegd aan de organisatie. De kwaliteitsrichtlijnen zijn hierdoor verweven met de werkwijze in de praktijk. Door de verantwoordelijkheid op lagere niveaus in de organisatie te leggen, krijg je ook meer betrokkenheid van de medewerkers bij de organisatie. Het is nu hún proces, hún organisatie. De certificering duurde 3 maanden, terwijl zoiets normaal gesproken al gauw een half jaar in beslag neemt. Zíj hebben ervoor gezorgd dat we het traject voor ISO 9001 zo snel hebben kunnen afronden.”