Volgens Willy Duron, voorzitter van KBC Groep NV, “is het door het exponentieel toegenomen
belang dat de laatste jaren in het financiële landschap wordt gehecht aan duurzaamheid en door
de voortdurende uitbreiding van ons bedrijf buiten de grenzen van België niet langer voldoende
om duurzaamheidsprincipes of richtlijnen te onderschrijven zonder aan te tonen wat we in de
praktijk hebben bereikt. Dit rapport stelt ons niet alleen in staat om een wat pro-actievere dialoog
aan te gaan met onze verschillende stakeholders, het helpt ons ook beter onze doelen voor de
toekomst te bepalen in het licht van de zogenoemde ‘Triple Bottom Line’ of ‘Triple-P’-concept:
‘people, planet, profit'”.
In dit eerste verslag hebben we ons beperkt tot duurzaam ondernemen in KBC België en wel
met het oog op een degelijke basis voor verslaggeving. De bedoeling is evenwel dat het
volgende verslag ook handelt over het duurzaam ondernemen in de KBC-vestigingen in
Centraal- en Oost-Europa en de rest van de wereld, KBC zijnde een financiële instelling die de
grenzen van zijn eerste thuismarkt heeft verlegd. De structuur van het verslag is gebaseerd op
het “Global Reporting Initiative”, de internationale richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving.
Het rapport toont ook de strategische visie van KBC aan en het engagement tegenover zijn
werknemers, de maatschappij en het milieu. Het zet initiatieven in de kijker waarvoor KBC in
België baanbrekend werk heeft verricht. Een voorbeeld daarvan is ARGUS, het in 1970
opgericht milieupunt van KBC, dat informatie over milieuwetgeving in België verspreidt, alsook
algemene informatie over het milieu. ARGUS organiseert heel wat open paneldiscussies om het
milieubewustzijn van het Belgische publiek te bevorderen. KBC wil ook de
werknemersbetrokkenheid aanmoedigen, o.a. met de Belgische Raiffeisenstichting (BRS) die
CERA Bank, een voorloper van KBC, oprichtte in 1992. BRS biedt financiële steun en
training/advies in het kader van coöperatief bankieren en verzekeren in de derde wereld. Via
‘KBC steunt BRS’ kunnen KBC-werknemers deelnemen aan BRS-projecten in Afrika, Latijns-
Amerika en Azië, alsook aan fondsenwerving en andere campagnes in België om de Noord-
Zuiddialoog te promoten. KBC heeft ook op het vlak van duurzaam en maatschappelijk
verantwoord investeren (SRI) nieuw terrein ontgonnen. KBC was niet alleen pionier voor SRIfondsenontwikkeling,
maar ook de eerste Belgische financiële instelling die expertise heeft
opgebouwd op het vlak van in het bedrijf duurzaam en maatschappelijk verantwoord onderzoek.
Aangezien het duurzaamheidsverslag in de toekomst zal worden uitgebreid, is KBC van plan
richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving en prestatie-indicatoren op te stellen die groepswijd
kunnen worden toegepast en de verslaggeving zullen vergemakkelijken.
De persberichten zijn beschikbaar op de KBC-website www.kbc.com.
U kunt ze ook verkrijgen per e-mail. Stuur daartoe uw e-mailadres naar pressofficekbc@kbc.be.
KBC Groep is een multikanaalbankverzekeraar met het accent op België en Centraal- en Oost-
Europa voor retailbankverzekeringsactiviteiten en diensten voor KMO’s en ondernemingen (met
een beperkte aanwezigheid in enkele andere Europese landenen wereldwijd). Voor privatebankingactiviteiten
richt KBC zich op heel Europa. KBC wil een efficiënte en productieve
bankverzekeraar worden met een sterke affiniteit voor zijn cliëntèle en ondertussen zijn
personeel goed verzorgen. KBC probeert ook om zich te identificeren met de verschillende
gemeenschappen waarin werkzaam door lokale bedrijfsmerken te hanteren, lokaal
management tewerk te stellen en aan te sluiten bij de gewoonten van het maatschappelijk
verantwoord ondernemen volgens de normen van de betreffende landen.