1
Bent u van plan om multinationals voortaan de laten melden wat zij
corrupte regeringsvertegenwoordigers en ambtenaren in ontwikkelingslanden
moeten betalen aan steekpenningen en smeergelden?1
2
In hoeverre gaat het hier om een concreet uitgewerkt plan en hoe ziet dit plan er precies uit?
3
Welke afspraken gaat u hierover maken met VNO-NCW en op welke termijn?
4
Welke incentives en sancties bent u van plan toe te passen om ervoor te zorgen dat multinationale ondernemingen daadwerkelijk gaan rapporteren?
5
Bent u bereid de Kamer op korte termijn te informeren over de desbetreffende voornemens en de concrete afspraken die u hierover hebt gemaakt met VNO-NCW en
andere betrokken organisaties?

1 Trouw, 27 september jl.