1
Hebt u kennisgenomen van het feit dat de aanbevelingen van de commissie Burgmans over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en corporate governance niet of nauwelijks zijn verwerkt in de door de commissie Frijns aangepaste code-Tablaksblat?1
2
Wat is uw oordeel daarover, gezien het feit dat u de commissie Frijns heeft gevraagd Ã??om de aanbevelingen van de commissie Burgmans te betrekken bij de actualisatie van de commissie TabaksblatÃ???
3
Bent u van mening dat het ontbreken van de belangrijkste aanbevelingen van de commissie Burgmans (elk bedrijf heeft een beleid voor MVO, rapporteert jaarlijks en heeft een dialoog met belanghebbenden; in de Nederlandse corporate governance code worden aanbevelingen over MVO opgenomen) strijdig is met de kabinetsvisie op MVO?
4
Op welke wijze gaat u de integratie van MVO in het bedrijfsproces, de productontwikkeling (intern) en de bedrijfsketen (extern) vormgeven nu de Commissie Frijns zo’n geringe aandacht aan de integratie van MVO heeft besteed? Overweegt u de aanbevelingen nu in een aparte code te laten opnemen dan wel anderszins wettelijk te verankeren?
5
Bent u van plan de Commissie Burgmans en maatschappelijke organisaties als MVO-Platform te betrekken om alsnog te komen tot de integratie van MVO en corporate governance?

1 Trouw, 11 december 2008, Ã??Code Tabaksblat is meer dan formaliteitÃ??.