Kamermotie pleit voor gebruik CO2-prestatieladder bij inkoop energie

Kamerlid Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) heeft bij de kamerbehandeling van het onderwerp duurzaam ontwikkeling (2 maart) een motie ingediend waarin zij verzoekt de regering om de CO2-prestatieladder in te voeren bij de inkoop van energie en garanties van oorsprong.

De tekst van de motie:

 

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de overheid door duurzaam in te kopen de transitie naar een duurzame economie wil versnellen;

overwegende dat de rijksoverheid vooral goedkope Scandinavische garanties van oorsprong inkoopt van bestaande waterkrachtcentrales;

overwegende dat bijvoorbeeld ProRail en Rijkswaterstaat middels de CO2-prestatieladder in hun aanbestedingen scherpere eisen stellen aan groene stroom stelt;

verzoekt de regering om, de CO2-prestatieladder in te voeren bij de inkoop van energie en garanties van oorsprong,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren

Share Button