De kamerfracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP en de ChristenUnie hebben voor een motie gestemd om bedrijven, die niet verantwoord ondernemen, uit te sluiten van deelname aan handelsmissies. Daarmee is deze motie aangenomen!

De aangenomen motie van de kamerleden Mahir Alkaya (SP) en Kirsten van den Hul (PvdA) luidt als volgt:

“constaterende dat bedrijven die deelnemen aan handelsmissies verantwoord behoren te ondernemen en misstanden, zoals uitbuiting van werknemers, onveilige werkomstandigheden en betalen van steekpenningen, behoren te voorkomen en aan te pakken;

verzoekt de regering bedrijven die niet in lijn met de OESO-richtlijnen voor multinationals hebben gehandeld uit te sluiten van deelname aan handelsmissies, totdat deze bedrijven in kwestie kunnen laten zien dat ze de OESO-richtlijnen toepassen, inclusief gepaste zorgvuldigheid”

Foto: Ministerie van EZK