Op vrijdag 19 oktober bezochten Tweede Kamerleden HEMA om zich te laten informeren over convenanten op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Bij het werkbezoek waren onder andere vertegenwoordigers van deelnemende bedrijven Kings of Indigo en WE Fashion aanwezig.

Na een korte introductie met de stand van zaken van alle convenanten vanuit de SER werd een open gesprek gevoerd met de Kamerleden, bedrijven en vertegenwoordiging vanuit vakbeweging, maatschappelijke organisaties, brancheorganisaties en overheid.

Bedrijven geven inzicht in verduurzaming van de keten

Twee aanwezige bedrijven WE Fashion en Kings of Indigo gaven de Kamerleden een inkijkje in hoe zij werken aan een duurzamere toeleveringsketen.

WE Fashion werkt bewust niet alleen met fabrieken die alles op orde hebben, maar juist ook met fabrieken waarmee zij in gesprek gaan om de omstandigheden te verbeteren. WE probeert daarnaast inzicht verder in de keten te krijgen, bijvoorbeeld door niet alleen met de leverancier van het eindproduct te spreken maar ook na te gaan waar knopen en ritsen vandaan komen. Om écht inzicht te krijgen in de keten moet per order bekeken worden waar de verschillende arbeiders precies aan werken.

Kings of Indigo is een nieuwer bedrijf en werkt juist andersom: alleen als er garanties zijn op duurzame productie van alle materialen, wordt de order in gang gezet.

Aantal convenanten breidt uit

Kamerleden tonen interesse in de convenantsaanpak en zien ook dat er tijd nodig is om de toeleveringsketen structureel te veranderen. Niet alleen in de kledingsector is een convenant, er zijn ook convenanten in de financiële sector, de bosbouw-, plantaardige eiwitten-, voedingsmiddelen- en goudsector. Er wordt daarnaast gewerkt aan convenanten in andere sectoren, zoals de metallurgische sector, pensioensector en de land- en tuinbouwsector. Binnen elk convenant wordt gewerkt met mvo-risicomanagement (due diligence). Daarnaast werken partijen samen aan gezamenlijke projecten, bijvoorbeeld op het gebied van leefbaar loon.

Zorgen over Bangladesh Akkoord

Net als in de Kamer stelde Kamerlid Kirsten van den Hul (PvdA) vragen over de zorgelijke situatie rond het Bangladesh Akkoord. Het hooggerechtshof bepaalde onlangs dat medewerkers hun werk voor 30 november moeten beëindigen. Vanuit alle geledingen binnen het convenant worden de zorgen gedeeld. Zowel bedrijven, overheid en vanuit het convenant vragen hiervoor aandacht in Bangladesh.

Foto: Wilmar Dik