ISO 26000 biedt richtlijnen voor het opzetten en implementeren van MVO, het identificeren van stakeholders en het vergroten van de geloofwaardigheid van MVO-claims en -communicatie. “MVO gaat over ‘people, planet & profit’, ” zegt Bergenhenegouwen. “Dus bijvoorbeeld over mensenrechten en het bestrijden van kinderarbeid, maar ook over milieu en de ethische kant van ondernemingsbestuur. In het rondetafelgesprek bleek dat politici erg bezig zijn met de vraag hoe ver een onderneming moet gaan met het screenen van zijn ketenpartners. Het internationale normalisatiewerk sluit daarbij aan; daar werken we juist aan definities van begrippen als ‘supply chain’ en de vormgeving ervan.”

NEN heeft een normcommissie voor het bepalen van de internationale strategie. Maar ook een MVO-forum dat fungeert als klankbord voor de normcommissie. De belangstelling voor het forum groeit. Terecht, want zo zegt staatssecretaris Frank Heemskerk: “MVO is een belangrijk exportartikel voor Nederland.”