Kamerbrief over stand van zaken maatschappelijk verantwoord inkopen

Staatssecretaris Dijksma (IenM) informeert de Tweede Kamer over de laatste ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI).

Het gaat om vervolgstappen in het kader van het Plan van Aanpak MVI overheden 2015-20201. Dit plan wordt gezamenlijk uitgevoerd door de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Buitenlandse Zaken, en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook wil ik u graag nader informeren in het kader van drie toezeggingen die ik heb gedaan tijdens het AO Duurzaamheid en Milieu van 18 januari jl.

Download de brief (pdf)

Share Button