Om het postennet hierbij te ondersteunen heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken, in nauwe samenwerking met het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de agentschappen CBI en EVD en het kenniscentrum MVO Nederland, een brochure laten ontwikkelen in de vorm van een paspoort over MVO, de OESO-richtlijnen en mensenrechten. Dit `MVO- paspoort’ wordt gestuurd aan alle Nederlandse ambassades, consulaten-generaal, Netherlands Business Support Offices (NBSO’s) en Netherlands Agricultural Business Support Offices (NABSO’s) en dient als handreiking met basisinformatie over het Nederlandse MVO-beleid en internationale MVO-initiatieven. Hierbij bieden wij u de brochure ter informatie aan in het Engels, Frans en Spaans.

Naar aanleiding van deze informatie en in overleg met de posten zullen de samenwerkende departementen en agentschappen vervolgacties organiseren op het gebied van MVO.

De Minister van

Buitenlandse Zaken

Drs. M.J.M. Verhagen

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

Drs. A.G. Koenders

De Staatssecretaris van

Economische Zaken

Drs. F. Heemskerk