Kabinet wil dat in 2023 90 procent van de grote bedrijven in Nederland de OESO-richtlijnen expliciet onderschrijft als referentiekader

Na het Algemeen Overleg Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) van 6 maart 2018, stemde de Tweede Kamer op 10 april 2018 over diverse moties. In een brief gaat minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, in op de uitvoering van een viertal moties dat werd aangenomen. Het kabinet wil onder meer dat in 2023 90 procent van de grote bedrijven in Nederland de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen expliciet onderschrijft als referentiekader voor hun internationale activiteiten. Onder ‘grote bedrijven’ vallen bedrijven met meer dan 500 werknemers, totale activa van meer dan 20 miljoen euro en een netto omzet van meer dan 40 miljoen euro. Het betreft zo’n zeshonderd bedrijven in Nederland. 

Ten aanzien van verslaggeving wordt bezien hoe onder andere het onderwerp Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) opgenomen kan worden in de nieuwe criteria van de Transparantiebenchmark en hoe de criteria in lijn kunnen worden gebracht met de OESO-richtlijnen. Dit draagt bij aan een helder kader voor bedrijven over wat van hen verwacht wordt en kan hen helpen bij het rapporteren over hoe zij omgaan met de OESO-richtlijnen.

Share Button