Het kabinet vraagt de Sociaal-Economische Raad (SER) advies hoe het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheden beter kunnen inspelen op de kansen die een circulaire economie biedt. Kleding- en elektronicabedrijven zouden producten nog slimmer kunnen ontwerpen waardoor ze beter te repareren en te recyclen zijn. Ook wordt nog niet al het afval optimaal hergebruikt, zoals bouwpuin waarvan cement kan worden gemaakt voor nieuwe gebouwen. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu om de SER in beeld te laten brengen hoe alle partijen meer kunnen bijdragen aan een circulaire economie.
 
Steeds meer ondernemers, overheden en andere organisaties vinden het belangrijk om verantwoord om te gaan met grondstoffen, schone lucht, voedsel, water en energie. Ook wordt afval steeds vaker gezien als een grondstof, want door betere recycling verdwijnt er minder afval in de verbrandingsoven of op de afvalberg. Zo is een grote papierfabrikant bijvoorbeeld gestart met het inzamelen van resten van tomatenplanten, waarvan weer verpakkingsdozen voor tomaten worden gemaakt. En een  Nederlandse kledinggigant heeft een kledinglijn met jeans die is gemaakt van plastic afval dat aanspoelt op stranden.

Onderzoeksinstituut TNO concludeerde in een onderzoek dat er voor Nederland nog economische kansen liggen van circa 7 miljard euro op jaarbasis, goed voor 50 duizend banen. Ook wordt een vermindering van de uitstoot becijferd van 17 Megaton CO2 en een aanzienlijke vermindering van het watergebruik. In het tweede kwartaal van 2016 zal de SER op verzoek van het kabinet een eerste deel van het advies uitbrengen.