Het mitigeren van duurzaamheidsrisico’s moet een integraal onderdeel worden van de ondernemingsstrategie. De verantwoordelijkheid van het bestuur hiervoor moet worden opgenomen in het richtlijnvoorstel ‘duurzame corporate governance’ dat de Europese Commissie momenteel voorbereidt. Dit staat in het op 16 november jl. vastgestelde verslag van de Juridische Commissie van het Europees Parlement (EP) over duurzame corporate governance.

In het verslag wordt de Europese Commissie verder aanbevolen om te specificeren welke elementen in een duurzaamheidsstrategie dienen te worden opgenomen. Een dergelijke strategie dient in ieder geval doelstellingen te bevatten ten aanzien van klimaatverandering, biodiversiteit, ontbossing, eerlijke beloningen, gendergelijkheid en een betere borging van werknemersrechten.

De EP-commissie dringt er verder bij de Europese Commissie op aan om het toepassingsbereik van de richtlijn niet-financiële informatie te verbreden naar alle beursgenoteerde ondernemingen en naar alle grote niet-beursgenoteerde ondernemingen, inclusief de niet-Europese ondernemingen met activiteiten in de Europese Unie (EU). Dergelijke ondernemingen zouden onder meer duurzaamheidsdoelstellingen moeten opstellen en over de voortgang daarvan moeten rapporteren. Het is de bedoeling dat het EP tijdens zijn plenaire vergadering van 14 december a.s. het verslag zal vaststellen.