Daar wringt de schoen, stelt zij vast. ‘Ik proefde bij Wijffels dat er prijsafspraken gemaakt moeten worden en dat doen we niet’, zo schept de minister duidelijkheid. Zij kan de NMa opdragen andere dan economische belangen in de afweging te betrekken. Jaarbeurs en RAI beriepen zich hier eerder vergeefs op om hun verboden fusie toch doorgang te laten vinden.

Jorritsma kan zich momenteel geen geval voorstellen waarin het algemeen belang zo zwaar weegt dat zij zo’n aanwijzing moet geven. Het middel zou erger kunnen zijn dan de door sommigen gesignaleerde kwaal. ‘Als je sectoren uitsluit van het kartelverbod is dat niet alleen slecht voor de consument, je zet ook je internationale concurrentiepositie op het spel.’