De NJMO is van mening dat de mening van jongeren een belangrijke rol moet spelen bij de Nationale Strategie voor Duurzame Ontwikkeling (NSDO). De NJMO nodigt het kabinet en maatschappelijke organisaties uit om, voordat de NSDO in het kabinet wordt vastgesteld, in gesprek te gaan over de visie op duurzame ontwikkeling van de NJMO.

In de visie doet de NJMO onder andere een voorstel voor een 4 kapitalenbalans en voor 4 indicatoren voor duurzame ontwikkeling. Volgens de NJMO is de 4 kapitalenbalans een betere methode dan het Bruto Nationaal Product (BNP) om op lange termijn groei te meten. De 4 kapitalen balans kijkt naar 4 soorten voorraden (natuurlijk, individueel, sociaal en economisch), die de mogelijkheden bepalen voor toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien. Voor de korte termijn moet het BNP volgens de NJMO wel één van de 4 indicatoren zijn, samen met energie, kennis en participatie.

De presentatie van FOREST 4 FUTURE vindt plaats tijdens het feestelijke afscheid van de NJMO. Vanaf 1 januari gaan de activiteiten van de NJMO verder binnen de Nationale Jeugdraad. Op 19 december bestaat de NJMO precies 8,5 jaar. Het is dan ook precies 9,5 jaar geleden dat vrijwel alle landen van de wereld Agenda 21 ondertekenden tijdens de United Nations Conference on Environment and Development in Rio de Janeiro. In september zullen alle landen tijdens de World Summit in Johannesburg terugkijken op 10 jaar Agenda 21 en hun nationale strategieën presenteren.

We nodigen u van harte uit om de presentatie bij te wonen. Aansluitend zal een debat plaatsvinden tussen de voorzitters van politieke jongerenorganisaties over duurzame ontwikkeling.

Datum: Woensdag 19 december 2001, 19.00 uur
Locatie: Ekko, Bemuurde Weerd WZ 3, Utrecht