Minder dan één op de vijf Nederlandse bedrijfsleiders vindt dat de strategie, doelstellingen en systemen van zijn bedrijf op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (‘Environment, Social and Governance’: ESG) op orde zijn, zo blijkt uit recent onderzoek van KPMG.

Dat is een ontnuchterende statistiek. Het suggereert dat de overgrote meerderheid van de Nederlandse bedrijven (meer dan 80%) beter hun best moeten doen om ESG in praktijk te brengen – en dat weten ze.

Schoner, groener en eerlijker

Tenzij je de afgelopen jaren onder een steen hebt geleefd, weet je dat ESG tegenwoordig een essentieel punt van aandacht is voor bedrijven wereldwijd. Dat geldt des te meer hier in Europa, waar de EU ernaar streeft voorop te lopen in het creëren van een schonere, groenere en eerlijkere samenleving.

Toch moeten veel Nederlandse bedrijven nog leren wat ESG nu eigenlijk is. Voor sommige lijkt het nog maar gisteren dat het toereikend was om maatschappelijk verantwoord te ondernemen door donaties aan goede doelen te doen, minder zakenreizen te maken en vrijwilligersprogramma’s te organiseren. Het kan voor sommige bedrijven daardoor een steile leercurve zijn om ESG te implementeren in de organisatie.

Bij KPMG adviseren we klanten om de basis op ESG-gebied goed neer te zetten om zo groter strategiewerk – het integreren van ESG in bedrijfsplanning en transformatieprogramma’s – succesvol te kunnen uitvoeren. Net als bij het bouwen van een huis heb je voor een effectieve aanpak van ESG een sterk fundament nodig.

Fit voor de toekomst

Een goed begin is het werpen van een eerlijke blik op de huidige ESG-prestaties van jouw bedrijf, om te begrijpen op welke gebieden je al goed op weg bent en op welke gebieden er nog werk aan de winkel is. Zo krijg je een duidelijk beeld van het startpunt, hoe verder en wat te prioriteren.

Wij zien het graag als een ESG-gezondheidscheck. Net zoals er vitale tekenen van menselijke gezondheid zijn – zoals bloeddruk, hartslag en longfunctie – zo zijn er functionele indicatoren die het fitnessniveau van de aanpak op ESG van jouw organisatie laten zien.

Is jouw organisatie bijvoorbeeld duidelijk over haar ESG-ambitie – als ESG-koploper, (snelle) volger, of laatbloeier? Beschikt jouw organisatie over de juiste fundamenten, zoals actueel ESG-beleid en prestatiedoelstellingen? Weet je hoe jouw organisatie zich verhoudt tot je peers, koplopers in de sector en concurrenten? Hoe goed is jouw ESG-visie geïntegreerd in de bedrijfscultuur en -processen? Zijn je IT-systemen ESG-ready? Ben je op de hoogte van en voorbereid op de nieuwe EU-regelgeving rondom ESG die eraan komt?

Dit is slechts een greep uit het scala aan cruciale vragen om te stellen.
Het uitvoeren van een ESG-gezondheidscheck is de eerste stap om ervoor te zorgen dat jouw bedrijf fit is voor de toekomst en klaar is om te bloeien in de groene transitie van Europa. De dynamische transitie heeft immers gevolgen voor bedrijven van elke omvang en in alle bedrijfstakken.

Aanpassen aan ESG-veranderingen

Neem bijvoorbeeld het Europese financiële stelsel, dat wordt geherstructureerd om kapitaal weg te leiden van bedrijven die mensen en de planeet schade toebrengen richting bedrijven die kunnen aantonen dat ze duurzamer zijn. Banken en investeerders moeten nu rekening houden met de ESG-prestaties van bedrijven bij investeringen of het verstrekken van een lening.

Of denk aan de aankomende EU-richtlijn (Corporate Sustainability Reporting Directive: CSRD) die van grote bedrijven binnenkort vereist om te rapporteren op ESG-topics – zoals milieu- en mensenrechtenprestaties – van hun leveranciers in de keten. Dit heeft niet alleen gevolgen voor grote bedrijven, maar ook voor kleinere bedrijven die aan hen leveren. Behoud van reputatie, goede relaties met partners en klanten staan op het spel als de ESG-prestaties en -rapportage niet goed genoeg zijn.

Of denk aan de tientallen EU-initiatieven en verordeningen die bedoeld zijn om de circulaire economie te bevorderen, afval te beperken en de druk op natuurlijke hulpbronnen te verminderen. Veel bedrijven passen als gevolg daarvan hun producten, diensten en bedrijfsmodellen aan of vernieuwen deze zelfs volledig.

Ontdek kansen met de KPMG ESG Health Check

De wervelwind van ESG-veranderingen die Europa momenteel overspoelt, biedt enorme kansen voor de snelle en behendige spelers. Tegelijkertijd zijn er risico’s voor wie niet snel genoeg reageert. Het is duidelijk: het is tijd om je te verdiepen in ESG. Een ESG-gezondheidscheck doen is een goede eerste stap.

Lees meer over de KPMG ESG Health Check om te zien of de huidige aanpak van je organisatie juist en actueel is.

Jerwin Tholen, Partner, ESG Advisory, KPMG Nederland.