IUCN NL en MVO Nederland bundelen hun krachten om het Nederlandse bedrijfsleven extra te ondersteunen bij het verduurzamen van hun bedrijfsactiviteiten. Vandaag hebben beide organisaties een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Om de transitie naar een duurzame economie en duurzame samenleving te versnellen, is samenwerking cruciaal. Dat geldt voor bedrijven, maar ook voor maatschappelijke organisaties die actief zijn op het gebied van duurzaamheid. Met behoud van hun eigen identiteit en activiteiten gaan IUCN NL en MVO Nederland samenwerken om vooral de bij hen aangesloten ondernemingen uit het (multinationale) grootbedrijf beter te ondersteunen. 

Het partnerschap bestaat onder andere uit een gezamenlijk kennisprogramma met trainingen en workshops voor de toekomstige leiders van grote bedrijven. Ook komen er gezamenlijke activiteiten op het gebied van transparantie en integrated reporting om de impact van bedrijven op het natuurlijk en sociaal kapitaal zichtbaar te maken. “Voor de leden van MVO Nederland’s Grote Bedrijven Netwerk en IUCN NL’s Leaders for Nature gaan we een gezamenlijk programma ontwikkelen”, zegt Maas Goote, directeur IUCN NL. 

Groene en inclusieve economie
Binnen het gezamenlijke programma zal IUCN NL bedrijven helpen met het terugbrengen van hun impact op de natuur. MVO Nederland ondersteunt bedrijven vooral bij de integrale en de sociale aspecten van verantwoord ondernemen. Beide organisaties gaan uit van de filosofie dat ecologische en sociale uitdagingen voor bedrijven kansen bieden voor nieuwe producten en een sterkere concurrentiepositie. “Voor de transitie naar een duurzame en inclusieve economie is het belangrijk dat zowel het people aspect als het planet aspect economisch goed geborgd is”, aldus Willem Lageweg, directeur MVO Nederland. “Onze expertises op deze gebieden vullen elkaar prachtig aan.” 

IUCN NL en MVO Nederland gaan bovendien hun internationale netwerken inzetten om bedrijven te helpen hun activiteiten over de grens op een duurzame manier te organiseren. 

Overheid

Tot slot willen beide organisaties gezamenlijk hun stem laten horen richting de Nederlandse overheid. Goote: “Met wet- en regelgeving en slimme financiële prikkels kan de overheid de juiste randvoorwaarden voor een groene economie creëren. Wij willen hier graag in adviseren.”