Duurzaam ondernemen’ is verantwoordelijkheid nemen en actie ondernemen. Bij IsoBouw erkennen wij de noodzaak om de impact op het klimaat en samenleving positief te beïnvloeden. IsoBouw heeft daarom ‘duurzaam ondernemen’ verankerd in de bedrijfsvoering met haar strategieplan ‘Improve to Preserve’.

Algemeen directeur Mark van de Burgt licht toe: “Wij erkennen de urgentie om duurzaam te ondernemen voor het verbeteren van het sociale, economische en ecologische welzijn van de gemeenschap. Zo werken wij bijvoorbeeld met onze circulaire isolatiesystemen en ons recycle-programma al jaren actief aan de verlaging van onze CO2-footprint”.

Hij vervolgt: “Ondanks onze voorsprong willen wij het tempo verder opvoeren. Onze innovatieve kracht gebruiken wij om de zoektocht naar duurzamere materialen, productieprocessen, producten en oplossingen te versnellen.
Maar onze inspanningen beperken zich niet alleen tot de bescherming van het milieu. IsoBouw zal zich ook blijvend inzetten voor de gezondheid en de veiligheid van onze medewerkers, klanten en de gemeenschappen waarin wij opereren”.

Samen met onze holding BEWI kiest IsoBouw hierbij voor een structurele aanpak die is vastgelegd in een concrete duurzaamheidsplan, genaamd ‘Improve to Preserve’. In dit strategieplan zijn de duurzaamheidsambities van IsoBouw uitgewerkt met duidelijk omschreven doelen voor 2030. Door haar processen continue te verbeteren, wil IsoBouw op deze wijze haar bijdrage leveren aan de bescherming en het behoud van onze leefomgeving.