ISO 26000 blijft ongewijzigd de internationale referentie voor MVO

Bron
NEN

Dit jaar heeft de periodieke evaluatie van ISO 26000 plaatsgevonden. Op basis van reacties van belanghebbenden wereldwijd heeft ISO Technical Management Board (TMB) besloten om ISO 26000 te herbevestigen. Dit betekent dat ISO 26000 de komende jaren ongewijzigd de internationale referentie voor MVO blijft.

Het doel van een periodieke evaluatie is om na te gaan of normen nog aansluiten bij de praktijk. Via de lidorganisaties van ISO wordt aan belanghebbenden gevraagd of ze vinden dat de norm ongewijzigd kan worden herbevestigd, moet worden herzien of moet ingetrokken omdat deze niet meer relevant is. NEN, lid organisatie van ISO, heeft zijn stem bepaald op basis van de input van belanghebbenden.

ISO 26000 herbevestigd

Volgens de ISO Directives (clause 2.9.3.1) kan tot een herziening worden besloten bij meerderheid van stemmen, maar is dit niet verplicht. Het besluit hierover dient ook rekening te houden met de grote variëteit aan overwegingen die door landen bij de stemming zijn ingebracht.

Er bestaat geen ISO/TC voor ISO 26000. Daarom was het aan ISO TMB om uiteindelijk te bepalen of ISO 26000 wordt herzien. Met inachtneming van de uitslag van deze stemming, heeft ISO TMB besloten om ISO 26000 te herbevestigen. De norm blijft de komende jaren dus de internationale richtlijn voor MVO en kan in zijn huidige vorm worden gebruikt.

Consultatie Nederlandse belanghebbenden

Afgelopen zomer heeft NEN een onderzoek uitgevoerd om na te gaan Nederlandse belanghebbenden vonden of er een systematische herziening plaats zou moeten vinden.

Op basis van de reacties heeft NEN de stem ‘herbevestigen’ ingediend met de volgende opmerking: The Netherlands would like to confirm ISO 26000. However it insists that, in order to stay up to date with developments a separate document will be developed with a link to the current OECD guidelines for multinational enterprises from 2011 and the SDGs (Sustainable Development Goals).

Share Button