In de aanwezigheid van onder meer Minister Hoekstra (Financiën), Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) en Jan Nooitgedagt (Voorzitter RvC) heeft CEO Wouter Bos Invest-NL gelanceerd.

In het Westergastheater in Amsterdam waren ruim 300 ondernemers, ambtenaren, financiers en andere betrokkenen aanwezig om de start van Invest-NL in te luiden. Naast een vraaggesprek met Minister Hoekstra en Minister Wiebes sprak dagvoorzitter Esther van Rijswijk ook Jan Nooitgedagt over zijn rol als voorzitter van de Raad van Commissarissen: “Er is ongelofelijk veel werk verricht door alle betrokkenen het afgelopen jaar om ons voor te bereiden op het daadwerkelijk van start gaan. De werkzaamheden variëren van strategie tot HR-beleid. En van tot investeringsafbakening tot nieuwe huisvesting. Kortom zeer gevarieerd en fantastisch om erbij te zijn.”

Nederland moet duurzamer en innovatiever

Invest-NL wil duurzaamheid en innovatie in Nederland versnellen en faciliteren. Dit doen we door het financieren van projecten en ondernemingen die hieraan bijdragen. Zo kunnen we als (co-)financier investeringen mogelijk maken of  als adviseur projecten en ondernemingen helpen bij complexe investeringsvraagstukken en hen eventueel verbinden met andere financiers. De kern van onze toegevoegde waarde ligt bij het verruimen van de markt voor risicokapitaal, zodat de Nederlandse economie en het Nederlandse bedrijfsleven duurzamer en innovatiever worden.

Dat vraagt om toewijding, geduld en kapitaal. Maar dat vraagt vooral om ondernemers. Echte ondernemers met echt goede plannen voor het Nederland van de toekomst. En wij zijn er om die echt goede plannen te financieren.

Wij gaan het verschil maken. Impact is ons doel, rendement het middel. Wij durven kansen te realiseren waar anderen afhaken. Omdat we bereid zijn risico te nemen, omdat we wat langer op ons geld kunnen wachten dan anderen, omdat we toegang hebben tot Europese middelen. Maar ook omdat we gepassioneerd en gemotiveerd zijn, omdat we professioneel en competent zijn, omdat we geloven in onze missie.

De ondernemers die het Nederland van morgen moeten waarmaken zijn nu misschien net begonnen. De technologie die het mogelijk moet maken staat nu nog in de kinderschoenen. Hier ligt ons werkterrein. Hier gaan wij het verschil maken. Dat kunnen we niet alleen en dat willen we niet alleen. Je bent van harte welkom om het samen met ons waar te gaan maken.

Welkom in het Nederland van morgen!