“Duurzaamheid is geen trend die overwaait. Ik spreek liever van duurzame ontwikkeling in plaats van duurzaamheid.” Aan het woord is Stefanie Miltenburg, programmamanager Sustainability bij Royal FloraHolland en één van de versnellers van Floriculture Sustainability Initiative (FSI).

“Duurzaamheid is geen trend die overwaait. Ik spreek liever van duurzame ontwikkeling in plaats van duurzaamheid.”

“We moeten er alles aan doen om zo duurzaam mogelijk met mens en milieu om te gaan. Gelukkig begrijpt iedereen steeds beter dat de aarde geen oneindige bron van grondstoffen is,” vertelt Stefanie Miltenburg. Voor Royal FloraHolland betekent duurzame ontwikkeling een nauwe samenwerking tussen het bedrijf, de leden van de coöperatie en de (keten)partners in de sierteeltsector. “Wereldwijd zijn 17 zogenoemde Sustainable Development Goals vastgesteld. Wij kijken welke doelen belangrijk voor ons zijn en waar we invloed op kunnen uitoefenen. Daar werken we samen met onze leden aan. De Ledenraad is een logische plek om dit te bespreken. Daarna extern.”

Duurzame marktplaats

De programmamanager merkt dat mensen duurzaamheid vaak een containerbegrip vinden. “Het is belangrijk een goed beeld te krijgen van de thema’s die voor onze sector belangrijk zijn. Daarom hebben wij die de afgelopen maanden in kaart gebracht; dat biedt structuur.” Essentieel voor Royal FloraHolland is een duurzame productie en marktplaats realiseren én behouden.

Eenmalige verpakkingen verminderen

Stefanie geeft concrete voorbeelden van waar het bedrijf met de leden nu met voorrang aan wil werken. “Wij stimuleren leden om aan de slag te gaan met digitale milieuregistratie en certificering. En wij willen de eenmalige verpakkingen verminderen. Dit doen we samen met het regieteam Duurzaamheid (dat bestaat uit leden) en via de ledenconsultaties.”

Erkend certificaat

FSI is het toonaangevende initiatief binnen de internationale sierteeltsector voor duurzaamheid. Het is opgericht door de handel en heeft inmiddels meer dan 50 leden. “Als versneller proberen we samen de standaard voor een duurzame productie en handel neer te zetten. Dat is nu vooral gekoppeld aan een door FSI erkend certificaat. Daarom stimuleren wij onze leden om mee te gaan in wat de markt vraagt.” Stefanie ziet een toename bij de aanvoer van gecertificeerd product. “Voor Nederlandse kwekers is een MPS-GAP of Global G.A.P. certificaat voorlopig de beste keus. Het is overigens een misvatting dat leden voor certificering lid moeten zijn van FSI.”

Respect voor mens en milieu

Op dit moment werkt Royal FloraHolland aan het beter zichtbaar maken van certificaten in Floriday en daarmee in de verkoopkanalen. “Dit biedt kwekers de kans zich te profileren en te onderscheiden. En kopers kunnen efficiënter inkopen.” Samen met FSI spelen de versnellers in op op knelpunten en werven zij meer leden. “Hierdoor heb je meer draagvlak en ontstaat er meer druk op de eindklant om dezelfde eisen te stellen. We moeten ook transparant zijn naar de consument en laten zien waar bloemen en planten vandaan komen. En vooral dat ze met respect voor mens en milieu zijn geproduceerd. Daarmee dragen we positief bij aan de reputatie van de sector zodat iedereen kan blijven genieten van mooie bloemen en planten.”

(eerder gepubliceerd op de website van Royal FloraHolland