Wie is en wat doet Timmo Terpstra?

Ik ben directeur van de Arnhemse Koffiebranderij Peeze, 43 jaar en woonachtig in Brummen. Inmiddels ben ik alweer tien jaar werkzaam bij Peeze, daardoor ben ik besmet geraakt met het koffie- en duurzaamheidsvirus. Ik houd me vooral bezig met algemene taken, financiën, duurzaamheid, strategie en visieontwikkeling.

Wat maakt Peeze een frontrunner op het gebied van duurzaamheid?

Duurzaamheid zit in ons bloed; het is verankerd in de organisatie en bedrijfsfilosofie. Kwaliteit en duurzaamheid zijn al heel lang onze pijlers. We zoeken steeds naar nieuwe mogelijkheden en nieuwe stappen, en volgen nauwgezet de ontwikkelingen bij andere koplopers. We lopen voorop door er continu mee bezig te zijn en stappen te blijven zetten.

Is duurzame koffie inmiddels niet ook mainstream aan het worden?

Ja, alleen blijft de discussie wat duurzame koffie is. Net als kwaliteit. Wij hebben een eigen definitie en dragen die uit: duurzaam in de hele keten. Van oorsprong, naar branden, naar logistiek, naar klant.

Er is nogal wat ruis geweest rond keurmerken, fair trade e.d. Hoe kijkt u daar tegenaan?

Negatieve publiciteit is nooit goed, alleen worden zaken soms opgeblazen. Elk keurmerk staat voor zijn eigen uitgangspunten; die zijn prima. De keus is aan de klant. ‘Concurrentie’ tussen keurmerken is niet goed. Het gaat om wat je betekent voor de mensen in oorsprong, dat moet je niet vergeten. Eerlijk de feiten uitdragen en staan voor je eigen keuzes: dat is waar het over moet gaan.

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor Peeze op het gebied van duurzaamheid?

Het belangrijkste is het tempo van de ontwikkelingen te blijven volgen op een heel breed terrein, en om hieruit de keuzes te maken welke worden toegepast.

Wat zijn de hardnekkige dilemma’s bij Peeze op het gebied van MVO?

De balans tussen People, Planet en Profit behouden, zeker in deze moeilijke en uitdagende tijd. Met andere woorden: afwegingen maken tussen investeren en resultaat, op korte en lange termijn.

Welke ontwikkelingen verwacht u op het gebied van MVO in Nederland?

Ik verwacht een enorme versnelling van MVO in ons land. Ieder bedrijf moet er gewoon mee bezig zijn, de ontwikkelingen gaan heel snel. Normen gaan omhoog en fout of oud gedrag wordt niet meer geaccepteerd.

Hoe transparant is Peeze op het gebied van MVO?

Wij zijn van nature heel open en transparant, zeker naar onze relaties en klanten toe. We delen graag onze visie en ideeën. Uiteraard zijn er wel grenzen vanuit concurrentieoverwegingen, zeker in deze tijden.

Wat vindt u van de ontwikkelingen m.b.t. borging van MVO zoals ISO 26000 en MVO Prestatieladder?

Deze instrumenten dienen prima als tool om bedrijven te helpen, echter niet als doel op zich. Helaas komt wel steeds vaker voor dat dit geëist wordt in bijvoorbeeld aanbestedingen. Hetzelfde geldt voor keurmerken. Je wordt hierdoor gedwongen ze te hebben, jaagt bedrijven op kosten en houdt vele adviseurs aan het werk. De MVO Prestatieladder vind ik te veel CO2-gericht; MVO is niet alleen CO2-reductie.

Heeft u ook iets met duurzaamheid in uw persoonlijke leven?

Uiteraard, echter niet extreem. Maar wat ik zakelijk uitdraag, neem ik wel ‘mee naar huis’. Bewustwording is waar het om gaat in de wereld van MVO, dus ook voor mij als burger of consument. Simpel beginnen is bijvoorbeeld het gebruiken van groene stroom, afval scheiden, duurzame producten kopen, energiezuinig zijn en het rijden van een elektrische auto.

Voor meer informatie:
www.peeze.nl