Wie is en wat doet Roland van der Hoek?

Sinds 1 januari ben ik actief bij DPA Group als voorzitter van de Raad van Bestuur en probeer ik in onze groeistrategie een sociaal en duurzaam beleid te integreren. Hiervoor was ik werkzaam in directiefuncties bij IT-bedrijven en bedrijven in dienstverlening. In 2001 was ik medeoprichter van Themen, een aannemer in administratieve processen. Als directeur van dit bedrijf heb ik beleid geïnitieerd voor het realiseren van diversiteit. Dat heeft naar mijn mening een grote toegevoegde waarde voor een organisatie. Daarnaast zit ik onder andere in het bestuur van KidsRights waar wij ons ons sterk maken voor de basisrechten voor kansarme kinderen, waar ook ter wereld.

Wat zijn de belangrijkste MVO issues bij DPA?

Social Entrepreneurship, zoals ik MVO zelf liever noem, betekent voor DPA betrokken, transparant en duurzaam ondernemen. We hebben daarvoor een aantal speerpunten gedefinieerd waar wij ons op richten: milieu, arbeidsomstandigheden, diversiteit en maatschappelijke betrokkenheid. Ik vind dat we verantwoordelijkheid moeten nemen voor mens, milieu en de wereld waarin wij leven. Dat betekent niet alleen zuinig omgaan met energie, minimale afvalproductie en vervuiling en een streng inkoopbeleid, maar ook aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers door opleiding, flexibele arbeidscontracten en goede kinderopvang. Het stimuleren van talent is niet alleen een speerpunt, we verbinden er ook meetbare doelen aan. Maar ook de diversiteit van de onderneming en de aandacht voor de toekomst van kansarme kinderen zijn binnen DPA belangrijk.

In een recent interview in “De Telegraaf” geeft u aan de MVO-richtlijn ISO 26000 voor uw onderneming zeer belangrijk te vinden. Waarom?

Het implementeren van de ISO 26000 richtlijn is voor DPA belangrijk omdat het een kapstok is om al je activiteiten aan te hangen. Resultaten moeten meetbaar zijn, anders loop je het risico dat MVO een lege huls blijft. Je kunt zo ook meten of je voortgang boekt, hoe ver je bent ten opzichte van andere bedrijven en de gestelde doelen en waar nog aan moet worden gewerkt. Een richtlijn stuurt de vele partijen die bijdragen in één richting, wat de effectiviteit ten goede komt. Als je het doet, moet je het ook goed doen.

Hoe gaat u MVO bij DPA vormgeven?

Ik vind dat social entrepreneurship een impliciet onderdeel moet zijn van het beleid en de on going business van welke onderneming dan ook. Dus ook die van ons. DPA deed al veel aan MVO, maar het was niet voldoende gestructureerd. We gaan ervoor zorgen dat iedereen binnen de organisatie weet wat we op dit vlak doen en we gaan alle werknemers erbij betrekken. Een belangrijk middel hierbij is het Social Entrepreneurship Paspoort van DPA. Hierin kunnen onze medewerkers precies zien wat we doen en waar we voor staan. Maar het belangrijkste zal zijn om onze dagelijkse business duurzaam te maken. Bij DPA Supply Chain zijn we daar al heel ver mee. Daar is duurzaamheid volledig onderdeel van de bedrijfsvoering. De andere werkmaatschappijen geven daar nu concrete aanzetten toe.

Gaat DPA ook een duurzaamheidsverslag publiceren?

Ja, in 2010 publiceren wij een duurzaamheidsverslag. We werken op dit moment heel hard aan de invulling van concrete en meetbare doelen. De resultaten zullen vanaf volgend jaar in een apart verslag te lezen zijn.

Welke bedrijven ziet u als “peer” voor uw onderneming op het gebied van MVO?

Ik kijk met bewondering naar partijen die daadwerkelijk hun plannen omzetten in daden. De discussie of MVO wordt toegepast als marketingtool interesseert me weinig. Het is goed dát het gebeurt. Het is een goede ontwikkeling dat het onmisbaar is binnen een multinational. En bovendien mag je best laten zien dat je iets goeds doet. Als je een goed halfjaar resultaat hebt geboekt wil je toch ook dat iedereen dat weet? ING vind ik een mooi voorbeeld van een partij die echt veel energie stopt in het bijdragen aan een betere wereld door samenwerking met onder andere UNICEF. Ook TNT is een goed voorbeeld en zij combineren mooi hun kernactiviteiten met ondersteuning van het World Food Programme. Zij dragen dit ook actief uit naar buiten. Het zijn oprechte en inspirerende initiatieven

DPA is vooral een mensenbedrijf, waarom toch die aandacht voor MVO?

DPA is inderdaad een mensenbedrijf en juist daarom is MVO een structureel onderdeel van het beleid. Het gaat om mensen. Wij focussen niet alleen op talenten van eigen medewerkers. We leveren ook een bijdrage aan een betere toekomst voor de allerarmsten in de wereld. Dat zijn vaak de kinderen aan de onderkant van de samenleving. Wij betrekken bijvoorbeeld ook onze medewerkers, klanten en relaties bij de activiteiten die wij voor deze kinderen ondernemen. We motiveren en stimuleren onze eigen medewerkers ook om eigen initiatieven te ontplooien en steunen en begeleiden ze daarin.

Wat vind u van het overheidsbeleid t.a.v. MVO?

Ik vind dat de Nederlandse overheid het goed doet op dit punt. We hoeven ons als Nederland überhaupt niet te schamen over de kwantitatieve bijdrage aan multilaterale organisaties via Ontwikkelingssamenwerking, maar ook de manier waarop er met bedrijven wordt samengewerkt juich ik toe. Het Schokland fonds en allerlei programma’s maken het voor bedrijven makkelijker en aantrekkelijker om mee te helpen aan het bereiken van de VN milieudoelstellingen. Het enige minpuntje is dat er bij de keuze voor RBS als huisbank van de staat niet is gelet op het MVO beleid.

Heeft DPA ook een groen mobiliteitsbeleid (lease-auto’s, OV etc.)?

Jazeker. DPA heeft een intentieverklaring voor Maatschappelijk Verantwoord leasewagenbeleid ondertekend. Hier geven we invulling aan door te letten op de energielabels die de overheid aan auto’s toekent. Alleen auto’s met een A, B of C label staan in ons wagenpark, waarmee we al een aanzienlijke milieuwinst halen. Onze mensen zijn veel bij klanten dus we ontkomen niet aan een groot wagenpark, maar we stimuleren waar mogelijk het gebruik van alternatief vervoer. Onze interim-professionals kunnen bijvoorbeeld een hybride auto leasen en al onze medewerkers hebben de mogelijkheid om een fiets of OV-kaart te krijgen om het kantoor te bereiken.

Wilt u verder nog iets kwijt?

Ik hoop dat ons enthousiasme en onze inspanningen ook andere organisaties aansporen en stimuleren om meer te doen aan Social Entrepreneurship, zoals pioniers in MVO ook voor mij de mogelijkheden hebben belicht en mij hebben geënthousiasmeerd.