Wie is en wat doet Otto Cazemier?
Ik ben adjunct directeur van IKEA Nederland. Ik ben onder meer verantwoordelijk voor het uitdragen van het IKEA MVO beleid in Nederland.

IKEA heeft zo z’n incidenten gehad op MVO-gebied in verre verleden maar ook recenter (ganzenveren in dekbedden). Wat hebben jullie hiervan geleerd, wat doen jullie nu anders en hoe krijgen jullie meer grip met de keten?

Incidenten hebben wij gehad en zullen wij zeker nog wel eens krijgen. Binnen de supply chain wordt onze code of conduct nog beter opgevolgd door in en externe auditers. Ook worden onze leveranciers beter geïnformeerd waar wij als IKEA voor staan en wat wij willen betreffende producten en grondstoffen. Binnen onze retail organisatie worden onze collega’s beter op de hoogte gebracht wat er voorgevallen is.

Wat zijn de “peers” van IKEA?

Als hier onze doelgroepen mee worden bedoeld, dan zijn dat naast onze klanten en medewerkers ook onze internationale partners zoals Unicef/Save the Children en WWF.
Op lokaal niveau wordt verwacht van een vestiging dat zij een goede band opbouwen met de omgeving waarin zij verkeren. Naast de collega retailbedrijven zijn dat veelal maatschappelijk betrokken organisaties.

Komt er straks ook een CO2-footprint op elk IKEA product? Of zelfs nog verdergaande informatie over de productie?

Voorlopig is dat nog geen optie. Veel van onze producten worden bij diverse leveranciers gemaakt waardoor ook een andere footprint ontstaat.
De totale CO2 footprint is wel bekend en is opgenomen in ons sociaal jaarverslag: zie
[url]http://www.ikea.com/ms/nl_NL/about_ikea/pdf/duurzaamheidsverslag_2008.pdf[link]http://www.ikea.com/ms/nl_NL/about_ikea/pdf/duurzaamheidsverslag_2008.pdf[/url]
Hierbij is dus de CO2 impact van het product op zichzelf niet meegenomen. Wel de energiebelasting en transportbelasting van de goederen inclusief de CO2 impact van de vestigingen zijn bekend. De CO2 consequenties van het transport naar onze klanten thuis wordt niet gemeten.

Wat zijn de onderwerpen/thema’s op het gebied van duurzaamheid waar IKEA zich vooral voor gaat inzetten in de komende jaren?

De belangrijkste onderwerpen, zoals ook vermeld in ons jaarverslag en brochure (zie [url]http://www.ikea.com/ms/nl_NL/about_ikea/pdf/mens_milieu08_nl.pdf[link]http://www.ikea.com/ms/nl_NL/about_ikea/pdf/mens_milieu08_nl.pdf[/url]
zijn onze supply chain (producten en grondstoffen), CO2 impact (transport van goederen en klanten), productontwikkeling (ism met onze leveranciers), onze sociale betrokkenheid en de initiatieven de we op dit vlak ondernemen.

Gaat IKEA ook haar producten op termijn retour nemen wanneer ze in afvalstadium raken?

Naast de producten die wij vanuit een wettelijk kader moeten terugnemen zijn wij altijd op zoek naar mogelijkheden om de negatieve impact van retourgoederen te beperken.
Naast enkele pilots met matrassen en banken is hier nog geen partner bij gevonden die vanuit een maatschappelijke betrokkenheid een duurzame oplossing kan bieden.

In welke mate gaat IKEA iets doen met het cradle-to-cradle concept?

De producten die wij als IKEA produceren zijn met een duurzaamheids besef ontwikkeld en geproduceerd. Wij maken bewuste keuzes voor grondstoffen maar ook voor de wijze waarop wij de producten assembleren. Al onze producten zijn voor een groot deel demontabel en daardoor recyclebaar. Ook proberen wij zoveel mogelijk gerecyclede grondstoffen in ons productieproces toe te passen. In ons sociaal jaarverslag kunt u het percentage aflezen [url]http://www.ikea.com/ms/nl_NL/about_ikea/pdf/duurzaamheidsverslag_2008.pdf[link]http://www.ikea.com/ms/nl_NL/about_ikea/pdf/duurzaamheidsverslag_2008.pdf[/url]
Het totaal terugbrengen van grondstoffen terug in de keten via onze eigen suppliers doen wij ook gedeeltelijk. Onze kunststof pallets worden ingezameld en als grondstof verwerkt in een product.

Werkt IKEA ook met andere leveranciers samen op gebied van duurzame productontwikkeling?

Wij kopen niet in bij inkooporganisaties of op de ‘spot-markt’. Ons concept bestaat er juist uit dat wij onze producten samen met onze leveranciers ontwikkelen. Samen bezitten wij de kennis om te komen tot oplossingen. Onze leveranciers worden juist gestimuleerd om te komen met oplossingen op het gebied van verpakkingen, transport, grondstoffen etc.

Worden producten en grondstoffen ook lokaal gemaakt en ingekocht (hout bijvoorbeeld) of wordt alles vanuit Zweden verscheept?

Grondstoffen worden daar ingekocht waar wij onze productie processen hebben. Productie gebeurt steeds vaker daar waar onze winkels liggen. Op onze site staat bij het onderdeel Facts & Figures [url]http://www.ikea.com/ms/nl_NL/about_ikea/facts_and_figures/index.html[link]http://www.ikea.com/ms/nl_NL/about_ikea/facts_and_figures/index.html[/url]
aangegeven wat onze top 5 van inkooplanden is: China 20%, Polen 18%, Italië 8%, Duitsland 6% en Zweden 6%. Kijkend naar regio betekent dit dat de inkoop voor 67% uit Europa komt, 30% uit Azie en 3% uit Noord Amerika.

Wij houden zeer streng toezicht op die grondstoffen (hout, chemicaliën etc). In onze code of conduct en contractafspraken hebben wij verankerd waar de grondstoffen wel en niet aan moeten voldoen.

Wilt u verder nog iets kwijt?

Wij communiceren veel over ons MVO beleid maar bij veel van onze klanten is dit onvoldoende bekend. Ondanks een helder sociaal jaarverslag, een brochure over MVO en een overzichtelijke website krijgen wij veel vragen over wat en waarom. Natuurlijk krijgen onze collega’s een sustainability training maar de communicatie naar onze klanten kon en kan beter.
In de nieuwe catalogus laten wij daar e.e.a. van zien maar zeer binnenkort zullen wij ook uitgebreider in onze vestigingen communiceren over ons MVO beleid. En dan laten we met name op productniveau zien wat wij verstaan onder duurzaam ondernemen.