Reductie uitstoot broeikasgassen
Op de jaarlijkse vergadering van het Clinton Global Initiative (CGI) in 2006 beloofde Ray Anderson, de internationale directeur en grondlegger van Interface, Inc., publiekelijk dat zijn bedrijf in 2020 milieuneutraal zal opereren. Met deze belofte zegt hij voor de komende vijftien jaar onder meer een broeikasgasreductie toe van 6,7% per jaar. Het EcoMetrics -2006 rapport levert hiervoor onderbouwing aan het CGI, dat deze belofte in lijn ligt met de huidige resultaten vanaf 1995. De uitstoot van broeikasgassen is afgelopen jaar zelfs met 7,7% gedaald. Hiermee is de uitstoot in de laatste tien jaar al met 60% afgenomen. InterfaceFLOR bereikte deze vermindering dankzij een verdere efficiency van het productieproces (37%), het gebruik van duurzame energie (10%) en een gasopslag-project op de Interface-productielocatie in LaGrange, Georgia, USA (13%).