Naast behoefte aan een overzicht van dergelijke beoordelingsmethoden, de bruikbaarheid in de markt en het wetenschappelijke ‘waarheidsgehalte’ van de methode, is er ook behoefte aan inzicht of deze methoden beter aansluiten op de wereld van ontwikkelaars, beleggers en eindgebruikers.

Om dit inzicht te verkrijgen is een onderzoek uitgevoerd door DHV in opdracht van SenterNovem in het kader van het programma Kompas. De resultaten van dit onderzoek worden gepresenteerd in dit rapport.