De inspiratiegids ‘Op weg naar een duurzame farmacieketen’ is beschikbaar. De KNMP, Neprofarm, VIG, Bogin en Partners for Innovation willen met deze gids zorgverleners, organisaties en bedrijven in de sector verder helpen met de verduurzaming binnen de geneesmiddelenketen. De gids bevat actuele ontwikkelingen en praktijkvoorbeelden op dit gebied.

De inspiratiegids kan worden ingezet tijdens de ‘Week van Ons Water’, die op 10 oktober van start gaat. De Coalitie Duurzame Farmacie, waar KNMP onderdeel van is, werkt gedurende deze week samen met waterschappen, drinkwaterbedrijven en andere waterorganisaties actief aan het voorkomen van medicijnresten in het water. Eerder kwamen voor het organiseren van retourmedicatie tijdens de ‘Week van Ons Water’ materialen beschikbaar.

Alle stappen in de levenscyclus van een geneesmiddel bevatten kansen voor verduurzaming. Het realiseren van een duurzame farmacieketen lukt alleen door verregaande samenwerking tussen de partijen die deel uitmaken van deze keten – van de ontwikkeling en toelating van geneesmiddelen, distributie, het voorschrijven, de verstrekking en het gebruik, tot aan de afvalverwerking en waterzuivering. Hiervoor is een integrale benadering nodig waarbij met de gezondheid en veiligheid van de patiënt voorop, de kosten, de leveringszekerheid én het milieu worden meegenomen.