Na een succesvolle editie in 2022 zijn de inschrijvingen voor Circular Factory 2023 geopend. Circular Factory is het ondersteunende start-to-scale-up programma van BlueCity en Tekkoo, bedoeld om circulaire startups na hun pilot fase te helpen met opschaling naar een eerste productielijn. Het doel: twintig circulaire fabrieken bouwen in 2030. Geïnteresseerde startups kunnen zich tot 20 juni 2023 aanmelden.

Startups die zich willen opgeven, moeten aan verschillende eisen voldoen: een product van een reststroom of een biogrondstof maken, een haalbaar businessplan en startkapitaal hebben, een succesvolle pilot op laboratoriumschaal hebben afgerond en aantoonbare interesse hebben vanuit de markt om het product op commerciële schaal te produceren. Inschrijven kan via www.circularfactory.co. BlueCity en Tekkoo organiseren online informatiemomenten op 1 juni van 09:00 – 10:00 uur en 5 juni van 11:00 tot 12:00 uur. Aanmelden hiervoor gaat ook via deze website. Het programma start in september 2023.

Waarom een programma voor circulaire fabrieken

Circular Factory ondersteunt jonge bedrijven tijdens een ingewikkelde groeifase van hun bedrijf, namelijk de opschaling van een prototype in een lab naar het daadwerkelijke productieproces in een demofabriek. Deze opschaling naar een circulair productieproces is moeilijk, risicovol en bovendien kapitaalintensief. Dat weten Tekkoo en BlueCity als ondernemers uit eigen ervaring.

Het programma biedt de deelnemers op vijf verschillende thema’s een mix van expertise en ervaring door middel van expertsessies, netwerkevenementen, locatiebezoeken en het bouwen van een ecosysteem met de juiste partners. Aan het einde van het Circular Factory programma hebben de startups een realistische roadmap, inclusief een door experts gevalideerd concept, engineering plan en een financieel model. Kortom, ze zijn na een jaar  in staat om serieuze en realistische gesprekken te voeren met financiers over het bouwen van hun circulaire fabriek.

Ervaringen vorige startups

Voor de eerste editie in mei 2022 selecteerden Tekkoo en BlueCity startsups Bakkersgrondstof, Blueblocks, Fairm, MaGieCreations, Nature’s Principles en Biophilica. Een groot deel van de deelnemers is in gesprek met investeerders en heeft zelfs al een geschikte locatie gevonden. De deelnemers blijven als alumni betrokken bij het programma en dragen straks als ervaringsdeskundigen weer bij aan de volgende edities.

Twintig fabrieken in 2030

De circulaire fabrieken die uit het programma voortkomen, hebben we hard nodig. In 2030 wil Nederland immers voor vijftig procent circulair zijn. Dat vraagt om schaalbare alternatieven. Het doel van Circular Factory is om in 2030 een significante bijdrage te hebben geleverd aan de bouw van twintig circulaire fabrieken. Met andere woorden: aan de slag met het opschalen van de circulaire ideeën die we al hebben en het bouwen van een nieuwe verwerkende industrie.

Partners

De initiatiefnemers van Circular Factory zijn BlueCity en Tekkoo. BlueCity is een hub voor circulaire bedrijvigheid in Rotterdam, die door middel van ondernemerschap de transitie van de lineaire naar circulaire economie wil versnellen. Tekkoo is een innovatieversneller en transformeert maatschappelijke uitdagingen naar zakelijke kansen. Renewi, Stichting Ondernemersbelangen Rotterdam, gemeente Rotterdam, Invest-NL en ISPT zijn aangesloten als partner en werken actief mee aan de inhoud van het programma.