De internationale richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), ISO 26000, is inmiddels tien jaar in gebruik. Om te garanderen dat normen goed bij de praktijk (blijven) aansluiten, vindt er vanuit ISO een zogenaamde periodieke evaluatie plaats. Hierbij wordt aan belanghebbenden gevraagd of de norm zou moeten worden herzien of niet. Op dit moment vindt de periodieke evaluatie voor ISO 26000 plaats. Op basis van input van Nederlandse belanghebbenden zal NEN een standpunt vaststellen.

Periodieke evaluatie

Het doel van een periodieke evaluatie is om na te gaan of normen nog aansluiten bij de praktijk. Via de lidorganisaties van ISO wordt aan belanghebbenden gevraagd of ze vinden dat de norm ongewijzigd kan worden herbevestigd, moet worden herzien of moet worden ingetrokken omdat deze niet meer relevant is. NEN, lidorganisatie van ISO, bepaalt op basis van de input van belanghebbenden. Inzichten op het gebied van de periodieke evaluatie kunnen  ingediend worden via dit formulier tot uiterlijk 1 februari 2021.

ISO 26000

ISO 26000 is de internationale richtlijn voor MVO. De richtlijn is een praktische handreiking voor implementatie van onder meer de OESO richtlijnen voor multinationale ondernemingen, maar is net zo goed van toepassing voor organisaties die lokaal of nationaal werken. De richtlijn is bruikbaar voor bedrijfsleven, non-profit en overheid, en alle sectoren.