In opdracht van ING Real Estate verbouwt Van de Klok de huidige ING-bank aan het Stadhuisplein in Rotterdam naar een circulair ontwerp waar veel aandacht uitgaat naar hergebruik in de breedste zin van het woord.

Van de Klok is in het voortraject van deze ING-pilot aangehaakt omdat er in de afgelopen jaren veel ervaring in circulaire en duurzame renovaties plus transformaties van de ABN AMRO-bankshops door Van de Klok is opgedaan. Het circulair ontwerpen vraagt een andere benadering van het ‘standaard’ ontwerp- en bouwproces. De creativiteit van alle betrokken partijen wordt uitgedaagd omdat er niet exclusief met nieuwe producten wordt gewerkt, maar met bestaande en de – op dat moment – beschikbare producten. Het vergt van alle projectbetrokkenen anders denken en handelen.

De tien R’s en de CO2-footprint

ING Real Estate heeft in haar circulariteitsmodel zoveel als mogelijk rekening gehouden met de tien R’s. Denk hierbij aan Reduce, Refuse, Recycle etc. Alle keuzes voor de verbouwing van deze ING zijn gemaakt om de CO2-footprint zo klein mogelijk te houden. De uitgevoerde werkzaamheden worden getoetst door PHI Factory. Op voorhand is door PHI Factory een impactmeting gemaakt. Hieruit is geconcludeerd dat de CO2-footprint door deze circulaire keuzes daalt met zo’n 60%. De BCI-score, een wetenschappelijk onderbouwd meetinstrument om de circulariteit van een gebouw te bepalen, stijgt hierdoor van 37% naar een kleine 70%, waarbij 75-80% vaak het maximaal haalbare is met de huidige oplossingen in de markt.

Hergebruik van materialen

De grondstoffen die zijn toegepast komen voornamelijk uit eigen bronnen. Denk hierbij aan gebruikte grondstoffen binnen de ING-locatie of medewerkers zelf. Daarnaast worden ook de grondstoffen uit Rotterdam of de directie omgeving ingezet. Een van de leveranciers is The Good Floor. Zij halen afvalplastic uit de wateren van Rotterdam en verwerken dit tot nieuwe producten zoals wand- en vloerafwerkingen. Deze past Van de Klok toe in de pantry en in de toiletgroep van de ING. Uit een oud filiaal van Perry Sport is een massief eiken vloer gehaald door co-maker Van Baal. Deze legt het bouwteam in het ING-Huis en is weer als nieuw nadat de toplaag van deze vloer door een houtbewerker is verwijderd.

Om hergebruik van materialen, ook na jaren, te bevorderen, zijn de wanden gezet met houten regels in plaats van het gebruikelijke MetalStud-systeem. De afwerking van de gipsplaten doet het bouwteam met Gyproc LOOPD wandafwerking. Dit is een product dat wordt toegepast voor het plaatsen van wandsystemen en dient als vervanger van het normale gaasband. LOOPD is demontabel band en zorgt ervoor dat de schroeven van de gipsplaten benaderbaar blijven voor demontage.

Impact maken

Het is ons doel om samen met onze ketenpartners en co-makers écht impact te maken. Om onze leefomgeving gezond te houden voor toekomstige generaties hebben wij binnen het duurzaamheidsbeleid van KlokGroep als ambitie in 2030 de CO2-uitstoot met 50% verminderd en is 50% van onze toegepaste grondstoffen afkomstig uit hergebruik of hernieuwbare bronnen.

Deze circulaire verbouwing is op dit moment nog in uitvoering voor ING Real Estate. Wij verwachten in maart ’24 het pand aan ING Real Estate op te leveren.