Om sterker uit de coronacrisis te komen, zetten de infrabedrijven stappen op weg naar een ándere economie, met meer oog voor ecologie en sociaal-maatschappelijk welzijn. De eerste stap is de lancering van het Verbond Brede Welvaart, op donderdag 22 april. Alliander, Vitens, Enexis Groep, Gasunie, Stedin, ProRail, TenneT, Port of Amsterdam en Schiphol Group sluiten als eerste aan. Net als NGinfra (Next Generation Infrastructures) en Groene Netten/MVO Nederland die de initiatiefnemers zijn van dit Verbond Brede Welvaart.

In het Verbond Brede Welvaart verklaren deze infrabedrijven dat zij optimaal willen bijdragen aan een toekomstbestendige, duurzame en sociale samenleving. Infrastructuur is met zijn netwerken van o.a. wegen, spoorwegen, kabels, leidingen en (lucht)havens een belangrijke basis voor onze economie en samenleving.

Transitie naar ándere economie

De pandemie geeft aanleiding voor heroriëntatie op de maatschappelijke taak van de infrabeheerders. Niet alleen als basis voor de economie, maar ook als basis voor duurzaamheid, natuurherstel en sociale kwaliteit: brede welvaart. Infrabeheerders voelen zich mede verantwoordelijk voor de transitie naar die ándere economie.

Van oudsher hebben infrabedrijven de opdracht om de maatschappij te faciliteren bij economische groei: het leveren van maximale betrouwbaarheid tegen zo min mogelijk kosten. Maar betrouwbaarheid en kosten zijn slechts een deel van de brede impact die infrastructuur heeft, zo menen de infrabeheerders. Dit vraagt om een verschuiving van oriëntatie op economische groei naar maatschappelijke impact.

Met het Verbond Brede Welvaart zeggen de ondertekenaars toe:

  • zich jaarlijks publiekelijk te verantwoorden over hun bijdrage aan de brede welvaartsontwikkeling;
  • intensiever te gaan samenwerken met als doel investeringen in infrastructuur ten goede te laten komen aan een gebalanceerde economische ontwikkeling;
  • actief bij te dragen aan een maatschappelijke dialoog over brede welvaart om samen een ‘nieuw verhaal’ te ontwikkelen voor een veerkrachtiger en duurzamer economie.

Marike Bonhof (directielid Vitens) geeft aan dat brede welvaart naadloos aansluit bij de strategie van Vitens ‘Elke Druppel Duurzaam’: “We zijn er als drinkwaterbedrijf van overtuigd dat we met onze partners in een ecosysteem breder moeten kijken dan alleen de economische waarde van water. Juist vanuit brede welvaart kunnen we de watervoorziening van de toekomst garanderen. Dit vraagt van ons allemaal anders denken en anders doen. Door het tekenen van het Verbond Brede Welvaart laten we zien dat wij als partners in de infrastructuur daarvoor de eerste stap willen zetten.”

NGinfra directeur Aernout van der Bend laat weten dat de lancering van het Verbond Brede Welvaart nog maar een begin is. “We verwelkomen graag andere infrabedrijven binnen dit Verbond. Als wij als infrasector uitspreken dat we dit gaan doen, dan is dat meer dan een signaal. Er gaat dan echt wat veranderen.”

Op 22 april werd een webinar gehouden over de lancering van het Verbond Brede Welvaart: