Als eerste sector in Nederland gaan de nationale infrabeheerders gezamenlijk aan de slag met het inzichtelijk maken van hun maatschappelijke impact. De infrabedrijven, verenigd in de coalitie Groene Netten van MVO Nederland, hebben afgesproken om de maatschappelijke impact van hun bedrijfsactiviteiten transparant te maken, waarbij elementen als CO2-uitstoot, gebruik van grondstoffen en biodiversiteit in beeld worden gebracht.

Dit maakten de bestuurders van Alliander, Enexis Groep, Gasunie Transport Services, KPN, Rijkswaterstaat, ProRail, Stedin en TenneT vandaag bekend tijdens het duurzaamheidscongres Springtij Forum op Terschelling.

Maatschappelijke impactmeting

De infrabedrijven spelen een unieke rol in de transitie naar een meer duurzame wereld. Enerzijds faciliteren ze de transitie met aanpassingen aan onze infrastructuur. Anderzijds hebben de activiteiten ook negatieve impact door emissies en inkoop van niet-hernieuwbare grondstoffen.

Spoor-, water- en verkeerswegen en energienetwerken hebben effect op de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid van Nederland. Een maatschappelijke impactmeting geeft inzicht in de effecten voor de welvaart en het welzijn hiervan. Door impactmeting gezamenlijk op te pakken willen de deelnemende bedrijven hun maatschappelijke bijdrage verder vergroten, bijvoorbeeld door het creëren van slimme oplossingen voor het opwekken van hernieuwbare energie en circulair inkopen.

Coalitie

Directeur Maria van der Heijden van MVO Nederland is verheugd over de nieuwe plannen van de Groene Netten-coalitie: “Infrabeheerders hebben een belangrijke maatschappelijke rol in de transitie naar een duurzame economie. Door ervaringen te delen en krachten te bundelen, versterken deze bedrijven hun maatschappelijke prestaties. Daar profiteren de bedrijven zelf en uiteindelijk wij allemaal van. Dit soort coalities zijn daarbij hard nodig.”

Impact-expert en directeur Adrian de Groot Ruiz van True Price: “Het meten van impact kan erg lastig en complex zijn. Tegelijkertijd draagt solide impactmeting bij aan goede sturing op de maatschappelijke prestaties van een bedrijf. Dat deze bedrijven hier nu de krachten bundelen, is echt uniek. Ik hoop dat andere sectoren dit goede voorbeeld volgen.”

Eerste resultaten

De gezamenlijke aanpak bouwt voort op de ervaring die infrabeheerders al hebben met het meten van de maatschappelijke impact van hun eigen projecten. Een aantal voorbeelden:

  • Circulaire renovaties van de Alliander-gebouwen Duiven en Bellevue leveren over hun levensduur 119 miljoen euro op voor de maatschappij, vooral door een lager energieverbruik en de toepassing van gebruikte en recyclebare materialen.
  • Stedin concludeerde uit onderzoek dat de grootste impact van hun elektriciteitsnetwerk ligt bij grondstoffengebruik en klimaatverandering. Dit is de basis geworden van hun One Planet Thinking-ambities voor 2020 en 2030.
  • KPN zet fors in op het steeds energiezuiniger maken van ICT, waardoor het energieverbruik daalt ondanks de groei van het dataverkeer, met een resultaat van 3 miljoen euro energiebesparing in haar netwerken, datacentra en kantoren. Zakelijke KPN-klanten bespaarden daarnaast minimaal 60 miljoen euro op energiekosten door gebruik te maken van diensten als telewerken- en audioconferencing.

Over Groene Netten 

Het platform Groene Netten verenigt sinds 2016 nationale infrabeheerders die werken aan een duurzame toekomst. De coalitie is ontstaan vanuit het transitieprogramma Ambitie 2020 van MVO Nederland. De gezamenlijke ambitie is een klimaatneutrale en circulaire infrastructuur, met een positieve impact op mens en milieu. Om die ambitie te realiseren hebben deelnemers het mission statement Fair Infra getekend, waarin ze nadrukkelijk streven naar maximale positieve maatschappelijke impact, transparantie over de voortgang en kennisdeling. www.groenenetten.org