Staatssecretaris Heemskerk is blij dat FME samen met het WNF de uitdaging aangaat om Nederland in de top 10 van de Schone Landenlijst te krijgen: ‘Het is duidelijk dat er een enorme markt ligt op het gebied van ^duurzame technologie. Nederland heeft alles in huis om de top 10 te halen. Niet alleen in Nederland maar ook in het buitenland liggen oneindig veel kansen. Export zorgt nu al voor een kwart van de omzet van MKB-ondernemers in ^duurzame ^energie.’

Het actieplan voor de cleantech sector werd opgesteld tijdens een rondetafelconferentie waaraan werd deelgenomen door ondernemers, financiële instellingen, overheid en onafhankelijke deskundigen.
* De overheid gaat technologie gedurende de gehele levenscyclus stimuleren, dus van het onderzoeksstadium tot en met introductie en ontwikkeling op de markt.
* De overheid gaat kennisinstellingen niet langer afrekenen op patenten en publicaties maar op het naar de markt brengen van hun innovaties.
* De overheid kijkt bij aanbestedingen naar de totale kosten en besparingen op lange termijn. Investeren in schone technologie levert op langere termijn tot lagere kosten.
* Cleantech krijgt extra financiële stimulansen, onder meer door het weghalen van het plafond bij de SDE-regeling. De huizenkoper krijgt de keus tussen het betalen van overdrachtsbelasting of dit bedrag investeren in verbetering van ^energieprestaties van de gekochte woning.
* Financiële instellingen stimuleren investeringen die bijdragen aan CO2-reductie door het hanteren van gunstiger criteria (positieve discriminatie).
* Nederland focust waar het om cleantech gaat op de sterke posities (water, agro, bouw etc.) waarmee we internationale bekendheid genieten. Premier Balkenende gaat dit krachtig uitdragen.
* De overheid creëert een sterke thuismarkt door als launching customer op te treden.

Bij het in ontvangst nemen van het actieplan gaf Heemskerk aan blij te zijn met de toezegging van financiële instellingen om investeringen die bijdragen aan CO2-reductie te stimuleren. Verder beloofde hij namens de overheid uitgebreid een reactie te geven op het actieplan.