Met één gezamenlijk doel kwamen gedeputeerde Zita Pels, Noord-Hollandse ondernemers en investeerders vorige week bijeen: de overgang naar een circulaire economie versnellen. Een economie waar afval niet meer bestaat, omdat het de grondstof is voor nieuwe producten. Dat is het landelijke en Europese doel voor 2050 om de uitputting van de aarde tegen te gaan.

De provincie Noord-Holland zet zich volop in om de overgang naar deze circulaire economie te versnellen, maar dat doet én kan zij niet alleen. Er bestaat namelijk geen circulaire economie zonder innovatieve ondernemers. Wat gebeurt er eigenlijk allemaal al op dit gebied in Noord-Holland? Waar kunnen enthousiaste ondernemers terecht met hun circulaire ideeën en innovaties? En wat is er nodig om die waar te maken? Die vragen kwamen donderdag 15 april onder meer aan bod tijdens het online Circulair Event van de provincie Noord-Holland. In een 1,5 uur durende live-uitzending spraken gevestigde circulaire ondernemers over hun ervaringen, investeerders over geldzaken en gedeputeerde Zita Pels (Circulaire Economie) over wat de provincie doet en gaat doen om ondernemers te ondersteunen.

Ambities

Als voormalig ondernemer weet Pels als geen ander hoe het is om keihard te werken en jezelf regelmatig af te vragen: waar doe ik het allemaal voor? “Weet dat wij jullie enorm waarderen, of je nu al koploper bent of nog helemaal aan het begin staat van je circulaire onderneming”, zegt ze tegen de aanwezige ondernemers en de deelnemers thuis. De boodschap van de bijeenkomst is vooral: circulair ondernemen biedt kansen. “Laat weten waar je tegenaan loopt als circulaire ondernemer. Hoe kunnen wij als provincie helpen?”

De ambities en concrete acties van de provincie, verenigd in de Actieagenda Circulaire Economie, licht de gedeputeerde kort toe. Zo gaat de provincie bedrijven aan elkaar verbinden die gezamenlijk een grondstofketen kunnen vormen. Het idee: de een z’n afval is de ander z’n grondstof. De focus ligt de komende 5 jaar op plastic, textiel, biogrondstoffen en bouwmaterialen. Ook komt er een circulaire ambassadeur bij wie ondernemers terecht kunnen voor hulp en vragen, gaat de provincie door met lobbyen bij het Rijk en de EU om belemmeringen in wet- en regelgeving weg te nemen en zet ze in op meer regionale samenwerking met bijvoorbeeld gemeenten. “En het is belangrijk om het goede voorbeeld te geven. Wij gaan zelf zo circulair mogelijk inkopen en aanbesteden”, aldus gedeputeerde Pels.

Financiering

Een veelvoorkomende vraag waar circulaire ondernemers mee zitten: waar en hoe vind ik financiering? De provincie Noord-Holland biedt veel verschillende programma’s en (financiële) regelingen aan die ondernemers op weg of juist verder kunnen helpen. Een andere partij, InvestNL, is een mogelijke partner voor ondernemers met (financieel) omvangrijkere circulaire projecten en ontwikkelingen. Banken willen wel investeren, merkt directeur Business Development Anne Mieke van der Werf op, maar er zijn nog wel wat onzekerheden bij circulair ondernemen. Investeerders willen zekerheid als het gaat om kwaliteit, hoeveelheid en levering. Dat maakt dat investeren in lineair ondernemen vaak nog aantrekkelijker wordt gevonden.

Terwijl circulair ondernemen op de langere termijn juist kostenbesparend kan werken, vult Yousef Yousef aan. Als voorzitter van het VNO-NCW netwerk Groene Groeiers brengt hij ondernemers uit verschillende sectoren bij elkaar om samen te werken aan duurzame en circulaire uitdagingen. Van belang is dat ondernemers een stevig en volledig circulair businessplan hebben, aldus Yousef. “Sommige ondernemers zijn zo verliefd op hun eigen technologie en denken vooral aan het verbeteren van de wereld. Daardoor verliezen ze uit het oog wat de markt wil.”

Circulaire initiatieven

De aanwezige Noord-Hollandse ondernemers laten met hun verhalen zien dat circulair ondernemen tot mooie producten en samenwerkingen kan leiden. Zo liggen er vanaf deze maand suikerpakken in de schappen gemaakt van suikerbietenpapier, afkomstig van papierfabrikant Crown van Gelder. “Dat scheelt 80 procent aan milieu-impact”, aldus algemeen directeur Miklas Dronkers. Ook de ondernemers van MUD Jeans – maker van spijkerbroeken van gerecycled en biologisch katoen – en Bedaffair – producent van circulaire matrassen en bedden – behalen met hun bedrijven een hoop milieuwinst. Beiden hebben ze gebruikgemaakt van de mogelijkheden die de provincie Noord-Holland aan ondernemers biedt. “Het is enorm waardevol om mee te doen. Je groeit als ondernemer en als persoon en je komt in een heel ecosysteem terecht. Welke vraag je ook hebt, er wordt meegekeken en meegedacht”, aldus Marjolein Vaders, directeur van Bedaffair.

Tijdens het laatste gedeelte van het online Circulair Event konden de deelnemers in verschillende ‘break-outrooms’ hun netwerk verbreden, in gesprek gaan met de aanwezige ondernemers of informatie inwinnen over de trajecten, trainingen en financieringsmogelijkheden van de provincie. Er zijn veel nieuwe contacten gelegd en er klonken optimistische berichten. Circulair ondernemen is misschien een missie van de lange adem, maar uit onderzoek van onder andere MUD Jeans blijkt dat de interesse in duurzaamheid en circulariteit toeneemt. En misschien wel het meest hoopgevend: de aanwezige ondernemers laten zien dat je daadwerkelijk geld kan verdienen met je circulaire product.