Het aantal bedrijven in de maakindustrie dat zich actief bezighoudt met circulariteit valt tegen. Dat blijkt uit onderzoek* van Kruizinga.nl. Ruim driekwart van de respondenten geeft aan dat hun bedrijf nog geen plan van aanpak heeft op het gebied van circulariteit. Volgens Boris Vildósola Bustos, Managing Director bij Kruizinga.nl, wordt dat hoog tijd. “Nederland moet in 2050 een volledig circulaire economie zijn waarbij grondstoffen niet verloren gaan. Hierbij is veel aandacht voor materiaalefficiency, recycling en circulair inkopen nodig. Uit het onderzoek blijkt dat de sector wel aandacht aan het onderwerp geeft, maar dat er nog heel veel te verbeteren valt”.

Geen budget vrijgemaakt voor een circulaire aanpak

Ondanks het feit dat 40% aangeeft dat er veel/heel veel aandacht voor circulariteit is, heeft slechts 16% hier een budget voor vrijgemaakt. De meeste aandacht wordt besteed aan het sorteren en gescheiden aanleveren van afval, efficiënt omgaan met grondstoffen en het beperken van de hoeveelheid verpakkingsmaterialen, maar het circulair inkopen krijgt bijvoorbeeld nog weinig aandacht. Bij slechts een kwart van de ondervraagden is binnen het bedrijf iemand verantwoordelijk gemaakt voor circulariteit. In ruim 60% van de gevallen geeft men aan dat er geen aandacht of slechts enige aandacht voor circulariteit is. Daartegenover staat dat bijna de helft vindt dat er te weinig aandacht aan wordt gegeven. De wil is er dus wel, maar een planmatige aanpak ontbreekt nog.

Plan van aanpak en communicatie

De aandacht die er voor circulariteit binnen de organisatie is, wordt op de diverse functieniveaus anders ervaren. Het middenkader en seniormanagement zijn van mening dat hier meer aandacht voor is dan op de werkvloer wordt aangegeven. Beleid en praktijk lopen kennelijk uiteen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat operationele medewerkers en lager management bijna tweemaal zo vaak melden dat er te weinig aandacht aan circulariteit wordt gegeven, dan senior management. Dat kan betekenen dat men onvoldoende communiceert over de richtlijnen of dat er geen duidelijke richtlijnen zijn. Een plan van aanpak, liefst met een budget, een verantwoordelijke medewerker circulariteit én goede communicatie kunnen hier een belangrijke rol in spelen.

*Onderzoek in opdracht van Kruizinga.nl onder 376 werkende Nederlanders die werkzaam zijn in de industriesector. Ondervraagd zijn productiemedewerkers, middenkader, projectleiders, senior management en eigenaar/partner.