“In 2025 is Twente de duurzaamste regio van Nederland.” Twentse ondernemers verenigen zich in de Green Business Club Twente (GBC Twente) om verduurzaming in de regio en op specifieke bedrijventerreinen te versnellen. Het initiatief dat nauw gaat samenwerken met Industriële Kring Twente (IKT), wordt gelanceerd op 30 november 2015, de dag dat de Klimaattop in Parijs van start gaat. Tevens start dan het eerste project geïnitieerd door GBC Twente: STEK, het stimuleren van elektrisch vervoer door het realiseren van een slim laadnetwerk in de regio.

STEK
Dat GBC Twente vooral wil doen in plaats van praten, bewijst zij met STEK. STEK heeft als doel het opzetten van een slim laadnetwerk. Hiervoor is de ambitie om 500 laadpalen te plaatsen in Twente. Al deze laadpalen samen vormen het STEK-netwerk. Het laadnetwerk levert door middel van smart charging technologie een bijdrage aan het optimaliseren van de hele energieketen. Deze worden uitgerold in samenwerking met Fudura, Greenflux, Alfen-ICU, regionale partijen en ondernemers. Hiermee behorend tot het grootste lokale initiatief van Nederland.

Brede aanpak
Naast STEK start GBC Twente haar programma ook met een project rondom de participatiewet: hoe een betere koppeling te maken tussen Twentse bedrijven en mensen met een afstand van de arbeidsmarkt. Concrete voorbeeldprojecten op het gebied biomassa-inzameling ten behoeve van decentrale duurzame energie-opwekking zijn hiervoor in ontwikkeling. Daarnaast is er een aantal Twentse bedrijventerreinen aangewezen  waar de kansen voor concrete verduurzamingsprojecten worden geïnventariseerd. Hier gaat GBC Twente de hulp van een denktank bij inroepen, welke bestaat uit onder andere studenten van de Universiteit Twente en Saxion. Op industrieterrein Josink Es in Enschede is reeds enkele weken geleden door de ondernemers besloten voor duurzaamheid en innovatie te gaan.

GBC netwerk
In het land zijn al meerdere Green Business Clubs te vinden (Amsterdam, Utrecht, Duiven, Den Haag), waarmee GBC Twente aansluit op een breed, landelijk netwerk. Pepijn van Wijmen, directeur APPM en partner van GBC Nederland: “Bedrijven willen wel verduurzamen, maar dan moet we het ook wel DOEN. De technieken zijn voor handen, maar het ontbreekt steeds weer aan organiserend vermogen. GBC geeft daar invulling aan.”

Bestaande platforms benutten – IKT
Green Business Club Twente is geïnitieerd door een aantal IKT-deelnemers, te weten Schröder Vastgoed, Anthebe AM en Atlas Advies. Ook ondernemer René Venendaal van BTG heeft zich inmiddels als bestuurslid aangesloten. Om niet een nieuw platform te creëren naast bestaande, goedwerkende platforms, is het initiatief genomen tot samenwerking met Stichting Industriële Kring Twente. IKT faciliteert de Green Business Club Twente en deelnemers van IKT kiezen ervoor om actief, passief of geen deelnemer te worden van GBC Twente.