In vergelijking met andere brandstoftypen levert dit contract Imtech de volgende voordelen op: -dat er op jaarbasis 3,8% meer kilometers wordt gereden met dezelfde hoeveelheid brandstof; -dat de uitstoot van schadelijke CO2-uitstoot, één van de voornaamste broeikasgassen aanzienlijk wordt teruggebracht; -dat het geluidsniveau bij dieselmotoren met 37% afneemt, hetgeen overeenkomt met een daling van 2 decibel, zowel binnen als buiten de auto; -dat auto's comfortabeler rijden, beter reageren en motoren beter functioneren, waardoor minder onderhoud nodig is.

Imtech telt in Nederland meer dan 3.200 lease-auto's (personenwagens en bedrijfsauto's) heeft. Deze lease-auto's zijn samen op jaarbasis goed voor bijna 10 miljoen liter brandstof. Op basis van het contract zal Imtech in 2008 de volgende besparing realiseren: -380.000 liter brandstof; -980.000 ton aan CO2-uitstoot: dit staat gelijk aan bijvoorbeeld de uitstoot van bijna 300.000 Mercedes SL 500 die 10.000 kilometers per jaar rijden of bijna 700.000 Opel Corsa 1.1 ECO die 10.000 kilometers per jaar rijden.

Het contract past in het MVO-beleid (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) van Imtech. Imtech definieert MVO als het tegemoet komen aan maatschappelijke wensen en (impliciete) verwachtingen van stakeholders op sociaal en ecologisch gebied, die verder gaan dan datgene wat wettelijk verplicht is. Imtech richt zich op de vraagstelling hoe de eigen primaire bedrijfsactiviteiten bij kunnen dragen aan een duurzame ontwikkeling. Imtech is voorstander van een pragmatische aanpak en wenst te acteren als een bewust actieve onderneming die een belangrijke bijdrage levert aan een duurzame, leefbare samenleving.

Vanuit haar core business is Imtech steeds vaker met totale technische oplossingen in staat een bijdrage te leveren aan een duurzame, leefbare samenleving. Recent heeft Imtech onder meer bekend gemaakt dat de totale orderinflow in de energiemarkt en energiegerelateerde markten in 2007 een niveau van circa 500 miljoen bedraagt. Maar Imtech helpt ook in de (gezondheid)zorg, bij het reduceren van files en het bevorderen van mobiliteit, het terugdringen van schadelijke uitstoot, bevordering van veiligheid van burgers en bedrijven en met de introductie van energiezuinige led-verlichting.

Daarnaast is Imtech bezig haar eigen primaire processen gedeeltelijk in een MVO-kader te plaatsen. Naast genoemde actie rondom het wagenpark, gaat het onder meer om beoordeling van MVO-prestaties van samenwerkingspartners in de eigen facilitaire processen en om sustainable inkoop. Bovendien verricht Imtech een studie naar de mogelijkheid om via samenwerking met een non-gouvermentele organisatie door middel van overdracht van (technische) kennis projecten in een nader te bepalen ontwikkelingsland te ondersteunen.