Impactondernemerschap in coronatijd: verhalen van ondernemingen

Het coronavirus (COVID-19) en de maatregelen die het kabinet neemt, raken heel Nederland. Vraag je je af hoe andere ondernemers reageren op de veranderde omstandigheden? Bedrijven vertellen in een filmportret over hun ervaringen.

Naast financieel rendement zorgen bedrijven ook voor maatschappelijke impact. In april en begin mei 2020 werden vanuit het DuurzaamDoon programma een aantal Nederlandse ondernemers en medewerkers van ondernemingen benaderd. Hoe pakt deze crisis uit voor hun bedrijf? Welke gevolgen heeft dat tot op heden gehad? Welke kansen en bedreigingen zien zij? Hoe kijken ze naar de toekomst?

Filmportretten

Kees Klomp van samenwerkingspartner THRIVE Institute vroeg naar hun ervaringen tijdens de eerste weken van de intelligente lockdown. Bekijk de gesprekken in deze YouTube filmportretten:

Impactondernemerschap

De betekeniseconomie is in opkomst. Kleine ondernemers, specialistische media en bestuurders van grote bedrijven geven aan dat maatschappelijk impact en betekenis steeds belangrijker worden.

Een groeiende groep ondernemers – wereldwijd en binnen Nederland – richt zich op het creëren van maatschappelijke meerwaarde en zingeving via een bedrijfsmatige aanpak. Ze doen dat binnen netwerken en in samenwerking met andere organisaties. Dit ‘impactondernemerschap’ zorgt voor een nieuwe economische dynamiek. En draagt bij aan creatieve, effectieve oplossingen voor hardnekkige duurzaamheidsvraagstukken zoals:

  • arbeidsparticipatie onder werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt
  • voedselverspilling
  • afval
  • kwaliteit van de ouderenzorg

Veel impactondernemers zien het beïnvloeden van en samenwerken met het ‘reguliere’ bedrijfsleven als onderdeel van hun missie. De maatschappelijke betekenis van impactondernemerschap gaat dan ook verder dan de bijdrage aan de welvaart alleen. Een baan zet een ‘afgeschreven’ thuiszitter weer midden in de maatschappij. Dit biedt toekomstperspectief en eigenwaarde.

DuurzaamDoor

DuurzaamDoor is een multistakeholder kennisprogramma van overheden en maatschappelijke organisaties, waarvan het programmabureau is ondergebracht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Share Button