Glenn van der Burg ging tijdens Impact Radio in gesprek met Remco Neumann, Programma Manager Corporate Social Responsibility (CSR) bij Port of Rotterdam.

De haven van Rotterdam wil graag een voortrekkersrol spelen in de wereldwijde energietransitie. Op het gebied van duurzaamheid heeft Europa’s grootste, maar ook meest vervuilende haven, volgens milieuorganisatie Transport & Environment nog een flinke slag te slaan. Het scheepvaartverkeer en de afhandeling daarvan zorgen voor een CO2-uitstoot van 13,7 miljoen ton, wat gelijk staat aan de jaarlijkse uitstoot van ongeveer vier kolencentrales. Stilzitten doen ze echter niet. In de periode 2016-2020 is de CO2 uitstoot van de Rotterdamse haven met 27% gereduceerd. Nieuwe technieken, verdienmodellen en samenwerkingsverbanden moeten ervoor zorgen dat de haven toekomstbestendig is. Wat zijn dat voor projecten, hoe richt het havenbedrijf zich nog meer op verduurzaming en hebben we in 2050 niet alleen de grootste maar ook schoonste haven van Europa?