MVO draait echter niet alleen om het imago, ook goede intenties spelen mee. Achtendertig procent van de respondenten zegt dat voor hen de behoefte om iets positiefs terug te doen voor de maatschappij één van de grootste drijfveren is. De topmanagers in Nederland blijken echter, samen met die in Frankrijk, het minst sociaal georiënteerd; een bijdrage leveren aan de gemeenschap is slechts voor respectievelijk 20% en 25% een grote motivatie.

Wet- en regelgeving in de industrie zijn ook belangrijke beweegredenen. Van alle respondenten in Europa geeft 36% dit aan als reden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voor zowel de bedrijfsleiders in Nederland (36%) als in Frankrijk (49%) vormt dit zelfs de hoofdreden voor MVO-initiatieven.
20% van de respondenten geeft aan MVO-activiteiten te ondernemen omdat het een trend is in de industrie. Slechts 10% van de topmanagers in Nederland geeft aan dat dit voor hen een motivatie is.

Opvallend is dat kritiek van NGOÃ??s, media en publiek geen reden zijn om aan MVO te doen. Een magere 6% van de topmanagers in Europa geeft aan dat zij MVO-activiteiten ondernemen om kritiek van deze partijen te weerleggen. In Nederland geeft slechts 7% dit aan als een belangrijke stimulans.

Het blijkt dat managers in Duitsland vooral aan maatschappelijk verantwoord ondernemen doen om hun reputatie hoog te houden (66%). Hiermee zitten zij ver boven het Europese gemiddelde van 49%. Ook managers in Spanje lijken het vooral te doen voor hun imago (54%), maar laten daarnaast zien dat hun sociale bewustzijn ook een belangrijke motivatie is; 49% zegt dat MVO hen helpt iets terug te geven aan de maatschappij. Managers in Italië zijn ook sociaal georiënteerd (46%), en een merendeel (48%) denkt dat MVO hen concurrentievoordelen geeft.