IFAC: accountants vervullen cruciale rol bij circulaire business modellen

Op 12 februari 2018 is in de Global Knowledge Gateway van IFAC het artikel gepubliceerd: ‘Breakthrough in Financing Circular Business Models Shows Need for Accountants’. Aanleiding is de Whitepaper The Circular Phone, opgesteld door een consortium bestaande uit de NBA, Sustainable Finance Lab, Circle Economy, Fairphone, PGGM, ING, ABN Amro, Allen & Overy en Circularise.

In deze zogeheten Community of Practice is van juni 2017 tot januari 2018 samengewerkt door juristen, verzekeraars, bankiers en accountants, software ontwikkelaars (track and trace van onderdelen), bedrijfseconomen, academici en andere experts op het gebied van de circulaire economie.

Whitepaper

De geleerde lessen zijn via de Whitepaper gedeeld met bedrijfsleven, financiële sector, overheid en andere geïnteresseerden. Deze bevat concrete handvatten zoals een modelcontract, cashflow tool en een financieel stappenplan met betrekking tot ‘Product as a Service’.

Uitkomsten

Na eerdere artikelen over dit project van The Guardian, RTLZ en zakentijdschrift Forbes, deelt nu IFAC de uitkomsten met in potentie bijna 3 miljoen accountants wereldwijd. Auteur is Stathis Gould, Head of Professional Accountants in Business and Integrated Reporting IFAC, die samen met de NBA de conclusie trekt dat: ‘Professional accountants can play a critical role in facilitating a shift toward more sustainable business models that decouple growth from scarce resource use’. Hij stelt vast dat met deze tools en inzichten accountants in business in staat worden gesteld om aan financiers duidelijk te maken hoe circulair ondernemen realiseerbaar is: ‘The Community’s open source toolkit helps them by highlighting solutions that bridge the gap between businesses and financiers by showing how a Product-as-a-Service approach is financeable’.

De kern van ‘Product as a Service’ draait erom dat de verantwoordelijkheid en eigendom van een product in handen van de producent blijven. Daarmee ontstaan nieuwe incentives om te ontwerpen en produceren op duurzaamheid: ‘The Product-as-a-Service model shifts the incentive for companies away from sales volume of final product to engineering on quality and durability’. Naast de mogelijkheid om het product te repareren of refurbishen kan de fabrikant de grondstoffen, waarvan hij eigenaar is, aan het eind van de levenscyclus opnieuw gebruiken om op die manier waarde te behouden en te creëren.

Lees het artikel van IFAC: Breakthrough in Financing Circular Business Models Shows Need for Accountants

Share Button