De namen van de zes finalisten werden gisteren bekend gemaakt: samenwerkende BAM bedrijven; Luijten/ Smeulders/ Architecten in samenwerking met Sinis; Volantis i.s.m. VCENK architecten; DHV; DWA installatie en advies i.s.m. Essent; Ingenia. Zij presenteerden op het provinciehuis in ’s Hertogenbosch hun ideeën en producten aan de jury van de prijsvraag. De winnaars worden bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking op woensdag 22 april in Tilburg.

Kwaliteit inzendingen
Het aantal inzendingen (28) was hoog. De jury, bestaande uit prominente personen uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid onder leiding van drs. E. Nijpels (voorzitter van de Orde van Nederlandse Raadgevende Ingenieurs en voormalig minister van VROM) stelde dat de inzendingen van de finalisten van hoge kwaliteit waren en varieerden van ?innovatief, realistisch en direct toepasbaar’ tot ‘beloftes voor de toekomst’ of ‘experimenteel maar erg innovatief’.

Beoordeling
Uit de 28 inzendingen zijn zes finalisten gekozen. Beoordelingscriteria hiervoor waren: minimaal 75% energieneutraliteit, geen kostenverhoging voor de zich te vestigen bedrijven op het nieuwe bedrijventerrein en de realistische toepasbaarheid van het idee. Na de presentatieronde van vandaag bepaalt de jury wie de twee winnaars worden.

De provincie Noord-Brabant en de gemeente Tilburg schreven de prijsvraag uit in twee categorieën. Per categorie is er een winnaar. De eerste categorie was voor marktpartijen die een energiesysteem bedenken en kunnen toepassen op bedrijventerrein Vossenberg II in Tilburg. De winnaar mag zijn idee realiseren op het bedrijventerrein en wordt daartoe in contact gebracht met de bedrijven die zich op Vossenberg vestigen. De tweede categorie was voor partijen die een systeem bedenken maar dit niet zelf kunnen realiseren. De winnaar krijgt E 25.000 en zijn idee wordt zo mogelijk uitgevoerd op Vossenberg.

Duurzame energie: noodzaak en economische kans De omschakeling naar een duurzame energievoorziening is noodzakelijk door de klimaatverandering, eindigheid van fossiele grondstoffen en de afhankelijkheid van buitenlandse staten. Het bedrijfsleven kan alleen door slim en schoon te ondernemen concurrerend blijven. De provincie Noord-Brabant en de gemeente Tilburg ontwikkelen een energieneutraal bedrijventerrein om leerervaringen op te doen met energiesystemen van de toekomst. Voor het eerst zijn bedrijven, organisaties en particulieren op deze wijze uitgedaagd om te laten zien wat zij kunnen. Zij krijgen de kans innovatieve ideeën en producten op het gebied van duurzame energie in de markt te zetten en de ontwikkeling hiervan in Nederland te stimuleren.

Beschrijving van inzending van DHV, 1 van de 6 genomineerden:

Titel: Flexibel duurzaam

DHV kiest voor een combinatie van een biogasinstallatie met flexibele zonnecellen. Hiermee realiseren ze een energieneutraliteit van ongeveer 80%. Een biogasinstallatie is een installatie die gas maakt van biologisch materiaal. In dit concept gebruiken ze GFT-afval om te verbranden. De warmte die hieruit voortkomt, wordt door een WKK systeem (Warmte Kracht Koppeling) omgezet in warmte én in elektriciteit. De bedrijfspanden krijgen hieruit hun warmte en elektriciteit geleverd. Soms blijft er biogas over. Dit gas wordt bewerkt tot aardgaskwaliteit en kan aan het algemene gasnet worden geleverd. DHV stelt hiernaast voor om flexibele zonnecellen te plaatsen op de daken van bedrijven. Dit is goedkoper om te realiseren dan gewone zonnecellen. Zo wordt ook het dakoppervlak van bedrijven benut. DHV viel hiernaast op door de duurzame visie die ze geven op parkmanagement, vervoer op het bedrijventerrein en het beheer van de openbare ruimte.